Ministers: Voor '95 moeten 2000 agenten van functie veranderen

DEN HAAG, 14 JUNI. In totaal tweeduizend politiemensen moeten voor 1995 van functie veranderen. Dit hebben de ministers Dales (binnenlandse zaken) en Hirsch Ballin (justitie) vandaag laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Bij de verdere herverdeling van de politiesterkte worden de toekomstige 25 regionale politiekorpsen als uitgangspunt genomen. De verschuivingen in sterkte betekenen dat zeven korpsen in de randstad en in Zuid-Limburg ongeveer tweeduizend politiemensen extra krijgen, terwijl de 18 overige korpsen met het zelfde aantal moeten inkrimpen.

De Nederlandse Politiebond (NPB) heeft laten weten het standpunt van de bewindslieden “in hoge mate te betreuren”.

Volgens de bond komt het onlangs gesloten sociaal statuut voor de omvorming van gemeente- en rijkspolitie naar regionale korpsen onder grote druk te staan. Vooral de toezegging dat niemand gedwongen wordt overgeplaatst zal in de praktijk moeilijk blijken.

De NPB vreest dat de druk op overtollig personeel om “vrijwillig” naar een ander korps te over te stappen bijzonder groot zal worden. Het gaat daarbij vooral om lager betaalde politiemensen.

De bond noemt het “ronduit onbehoorlijk” dat de ministers afspraken schenden over het uitbreiden van de sterkte van korpsen zoals dat van Deventer. Omdat Deventer in een “krimpregio” ligt, gaat de toegezegde uitbreiding niet door.

De politiebond doet een beroep op de Tweede Kamer om de huidige sterkte van de regio's als minimum moeten vastleggen en de groei van de regio's in de Randstad en Zuid-Limburg onverkort moeten doorzetten.