KLM passeert dividendbetaling

De KLM geeft geen dividend over het op 31 maart geeindigde boekjaar 1990-91.

Dat maakte de maatschappij bekend bij de presentatie van de definitieve jaarcijfers. Vorig jaar werd nog 1,80 gulden dividend per aandeel uitgekeerd.

KLM maakte eerder bekend dat er een verlies was van 630 miljoen gulden tegen een winst van 340 miljoen gulden in het voorgaande jaar. De inkomsten steen van 6,4 tot 6,5 miljard gulden. De lasten stegen van ruim 6,1 tot ongeveer 6,8 miljard gulden, een toename van 11 procent.

De hogere lasten zijn ondermeer veroorzaakt door gestegen brandstofkosten en door een sterke verhoging van de afschrijvingslasten door de ingebruikname van nieuwe vliegtuigen. De salarissen en sociale lasten stegen naar verhouding meer dan produktie en vervoer.

De financiele lasten namen per saldo met 41 miljoen gulden toe door meer financiering met vreemd vermogen enoor een hogere rente. De winst op verkoop van materiele vaste activa bedroeg 88 miljoen gulden (vorig jaar een winst van 72 miljoen gulden), onder meer door de verkoop van twee Boeing 747-200 vliegtuigen.

Het aandeel in het resultaat van deelnemingen leverde een verlies op van 144 miljoen gulden tegen een verlies van 23 miljoen gulden vorig jaar. Dit kwam voornamelijk door het verlies van Northwest Airlines, waarin de KLM een 20 procent belang heeft.

Een voorziening van 300 miljoen glden is getroffen voor de in februari aangekondigde reorganisatie.