Kamer vergroot verschil in prijs van benzinesoorten

DEN HAAG, 14 JUNI. De accijns op loodvrije benzine gaat met 22 cent per liter omhoog, gelode benzine wordt 31 cent duurder. De regeringspartijen CDA en PvdA bereikten hierover gisteren na een Kamerdebat van ruim tien uur overeenstemming.

In het voorstel van het kabinet zouden alle benzinesoorten vijfentwintig cent duurder worden. Het CDA wilde de prijsstijging voor ongelode benzine beperken tot 21 cent per liter omdat ook in Duitsland voor dit type benzine de accijns minder wordt veroogd. De 160 miljoen gulden die het rijk hierdoor minder zou ontvangen hoefde van het CDA niet ergens anders te worden gevonden omdat de accijnsverhoging al meer zou opleveren dan was afgesproken in de Tussenbalans.

De PvdA kon met het achterwege laten van compenserende maatregelen niet instemmen. PvdA-woordvoerder Van der Vaart suggereerde in ruil voor een lagere accijns op ongelode benzine de dieselaccijns met 3,1 cent extra te verhogen.

CDA-woordvoerder Paulis was hier tegen omdat minister Maij-Weggen (verkeer)met de organisaties van beroepsgoederenvervoer heeft afgesproken de dieselaccijns verder ongemoeid te laten. Een oplossing werd gevonden in het extra verhogen van de accijns op gelode benzine.

CDA en PvdA hebben ook het voorstel gedaan de LPG-toeslag niet met 395 gulden maar met 245 gulden te verhogen. Daar staat tegenover dat de dieseltoeslag in de motorrijtuigenbelasting met 125 gulden extra wordt verhoogd tot 425 gulden.

Het is nog onzeker of de accijnsverhoging al op 1 juli kan worden ingevoerd. De regeringspartijen willen met invoering wachten tot ook in Duitsland de accijnzen op benzine zijn verhoogd. Wordt in Duitsland de datum van 1 juli niet gehaald, dan zal ook in Nederland de accijnsverhoging worden uitgesteld.

Pag. 3

Uitstel strop voor schatkist

Staatssecretaris Van Amelsvoort (financien) zei gisteren in de Tweede Kamer dat iedere maand uitstel van de invoering van de accijnsverhoging een strop voor de schatkist betekent van 120 miljoen gulden. Van Amelsvoort gaat ervan uit dat de datum van 1 juli wordt gehaald.

Van Amelsvoort schat dat de voorstellen van CDA en PvdA ongeveer 50 miljoen gulden minder inkomsten voor de schatkist betekenen. “Maar dit is losse pols werk”, aldus Van Amelsvoort. Hij zegde de Tweede Kamer toe voor de stemming van dinsdag met een berekeningen te komen van de financiele consequenties.

De oppositiepartijen - met name de VVD en Groen Links - waren woedend over het verloop van het debat. CDA en PvdA dienden het belangrijkste amendement, waarbij gelode benzine 31 cent en ongelode benzine 22 cent per liter worden verhoogd, vlak voor de stemmingen in. Het debat was toen feitelijk al afgerond. De oppositiepartijen hadden daardoor te weinig tijd om het amendement goed te beoordelen. Na een felle woordenwisseling tussen oppositie en regeringspartijen werd besloten de stemming uit te stellen tot aanstaande dinsdag.