Jan Hanlo

Omdat Jan Hanlo zelf niet meer kan reageren en altijd de grootste zorg aan het zetten en drukken van zijn literaire werk besteedde, wil ik iets rechtzetten naar aanling van de column 'Wat wij zien en horen' (Kinderpagina CS 7-6-91).

Jan Wolkers citeert hierin een gedicht van Jan Hanlo. De letterlijke tekst hiervan is als volgt:

Hoor de merel (De lieve moeder)

Ja ik luister (Het lieve kind)

Jan Hanlo schrijft er het volgende over in een brief aan A.L.

Grendel (Jan Hanlo, Brieven, deel 1): “Het feit dat het zo kort is, maakt het nog niet mislukt, omdat er voldoende spanning, - voldoee finesse in zit. En wel door dat 2 x 'lieve' dat men onwillekeurig bij het lezen op z'n gevoelswaarde weegt. En dan vooral door de wijze waarop het kind instemt met wat de moeder zegt - 'ja ik luister', met andere woorden: 'ook zonder dat u - de moeder - mij erop attent heeft gemaakt, luister ik al naar hem.' ”

Opdat de dichter niet ook nog na zijn dood gekweld wordt door onnauwkeurigheid bij het weergeven van zijn tekst, graag deze correctie in uw krant.

    • Annemarie Borggreven