Italie stuurt Albanese vluchtelingen terug

ROME, 14 JUNI. De Italiaanse regering heeft vanmorgen besloten de 600 Albanese vluchtelingen die de afgelopen twee dagen in Italie zijn aangekomen, terug te sturen. Vanmiddag zou worden besloten hoe zij worden teruggestuurd. Verwacht wordt dat de Italiaanse regering een of meerdere veerboten huurt. Minister van defensie Rognoni heeft gezegd dat de marine bereid is deze schepen te begeleiden, om problemen te voorkomen. Een andere mogelijkheid is dat de Albanezen op een marineschip worden eruggebracht.

Het Italiaanse kabinet wil voorkomen dat de Albanezen voet zetten op Italiaanse bodem, omdat zij dan politiek asiel kunnen vragen en niet direct kunnen worden teruggestuurd. In de havensteden Ancona, Triest, Otranto, Venetie en Ravenna lagen vanmorgen schepen met Albanezen. In Ancona en Triest weigerden de veerboten met Albanezen aan boord weer weg te varen. Dat kapiteins zeiden dat hun veiligheid niet was gegarandeerd.

De regering heeft besloten de komst van nieuwe vluchtelinge tegen te houden. De Albanese regering heeft haar medewerking toegezegd bij het vluchtelingenprobleem tijdens een bezoek gisteren van de Italiaanse minister van buitenlandse zaken De Michelis aan Tirana. De Michelis heeft economische hulp toegezegd ter waarde van zestig miljard lire, bijna negentig miljoen gulden.

In maart zijn al 24.000 Albanezen naar Italie gevlucht. Deze week is de overplaatsing op gang gekomen van de bijna 15.000 Albanezen die nog steeds in opvangcentra in het zuiden zitten.

Zij worden nu naar andere regio's gebracht om hun kansen op werk te vergroten. Albanezen die voor 15 juli geen werk hebben gevonden of niet als politiek vluchteling zijn erkend, zullen ook worden teruggestuurd naar Albanie.