Industrieelen tonen onvrede over kabinet

DEN HAAG, 14 JUNI. Het kabinet Lubbers-Kok laat de Nederlandse industrie in de steek, de goede bedoelingen van minister Andriessen van economische zaken ten spijt. Deze boodschap heeft een groep Nederlandse industrielen onder leiding van prof. Arie van der Zwan gisteren naar het kabinet gestuurd.

De industrielen noemen het niveau van de Nederlandse bedrijfsinvesteringen “redelijk”, maar verwijten de overheid dat zij te weinig investeert, met name in de infrastructuur en het onderwijs. “Het kernpobleem hierbij is de opgeblazen collectieve sector,” aldus Van der Zwan c.s.. In de tussenbalans, de ombuigingsoperatie die het kabinet in februari lanceerde, wordt onvoldoende bezuinigd terwijl de lasten aanzienlijk worden verhoogd, zowel voor bedrijven als burgers. “Het tegendeel dus van wat moet gebeuren,” aldus het memorandum.

Tot de ondertekenaars behoren, naast Van der Zwan, voorzitter Blankert van de metaalwerkgeversvereniging ME, AWV-voorzitter Van Wijk, directeur Van den Kroonenberg van het Energie-onderzoek Centrum Nederland en de topindustrielen Van der Padt (DAF), Hovers (Stork), Hulshof (Unilever), Van Es (AKZO) en Rauwenhoff (ex-Philips). Samen vormen zij de stuurgroep 'Nederland Industrieland' die vorig jaar in haar rapport 'Een keuze voor de industrie' de contouren van een beleid voor industriele vernieuwing schetste.

Een woordvoerder van minister Andriessen zei vanmorgen dat de minister - als oud-ondernemer - begrip had voor de hoofdlijnen van het betoog van de stuurgroep, maar dat de rijksoverheid met gigantische financiele problemen kampt. “En daar wordt wel erg losjes over gepraat,” aldus deze woordvoerder die er de aandacht op vestigde dat een verlaging van de subsidies onvermijdelijk leidt tot een hogere rekening voor bedrijven en burgers.

Volgens Van der Zwan c.s. schiet het ministerie van Economische Zaken als 'aanspreekpunt' voor het bedrijfslevn echter tekort, omdat de coordinatie tussen de departementen tekort schiet. Gewaarschuwd wordt tegen een nieuwe loon-prijs-spiraal. Het milieubeleid moet stabiel zijn en de vrije markt moet ook hier de ruimte krijgen. Tenslotte moet Nederland actiever lobbyen binnen de EG.