In Den Haag komt geen onderzoek naar tekort

DEN HAAG, 14 JUNI. Het tekort van 245 miljoen gulden op de begroting van de gemeente Den Haag wordt de zittende Haagse wethouders niet aangerekend. Dat bleek gisteren tijdens de raadsvergadering over de voorjaarsnota van de gemeente Den Haag.

Als enige partij wilde Groen Links een enquetecommissie instellen voor een onderzoek naar het ontstaan van het tekort.

De overige partijen voelden weinig voor een dergelijke commissie. Groen Links was van mening dat de wethouders pas op hun verantwoordelijkheden aangesproken kunnen worden als het onmtstaan van het tekort tot op de bodem is uitgezocht.

De PvdA opperde het instellen van een externe begeleidingscommissie, die 'de knelpunten in het financiele beheer' van de stad moet gaan onderzoeken. De raad kan vervolgens zelf beslissen of zij aan de conclusies van een dergelijke commissie consequenties wil verbinden.

Van de betrokken wethouders stak alleen wethouder R. Vlaanderen (D66) van gemeentewerken de hand in eigen boezem.

Hij stelde dat “hij beslissingen heeft genomen die hij met de huidige kennis nietmeer zou hebben genomen”.

Zowel PvdA-wethouder P. Noordanus (stadsvernieuwing) als CDA-wethouders N. Dijkhuizen en A. van den Berg (VVD) van financien weten de tekorten vooral aan de 'bestuurscultuur'

die in de jaren dat zij ontstonden in het Haagse stadhuis heerste.

Het tekort is onder meer ontstaan door te hoge uitgaven aan stadsvernieuwing en het berekenen van een te lage rente. B en W van Den Haag willen de komende drie 94 miljoen gulden bezuinigen en vraagt voor het resterende bedrag een 'overbruggingskrediet' van de rijksoverheid. Den Haag meent daarop aanspraak te kunnen maken omdat eerder aan andere grote steden dergelijke kredieten werden verstrekt.