Groot licht overdag

Op een tocht langs Italiaanse villa's wordt mij duidelijk dat een bron van de Florentijnse villacultuur, maar ook van die van onze buitenplaatsen langs de Vecht en ten slotte van onze bungalow- en caravanterreinen, te vinden is in Petrarca's'De Vita Solitaria'.

Hij merkt in dat boek op, dat het leven in de stad voor velen te enerverend is. Verblijf op het land moet het evenwicht weer herstellen. Als dat omstreeks 1350 zo werd gevoeld, hoe veel rustgevender dan het Florentijnse platteland zou het onze dan nu niet moeten zijn, als tegenwicht tegen onze steden!

Als de voornemens worden geeffectueerd binnenkort ook op onze rustige landelijke wegen automobilisten te verplichten overdag liht te voeren, waarmee ze nadrukkelijk de greep van het jachtige stadsleven op ons platteland versterken, wat moeten we onszelf dan beklagen! En met ons de mensen van het ministerie van VROM, want die hebben dan weer een slag verloren in de strijd voor het handhaven en verhogen van de ruimtelijke kwaliteit van ons land.

    • F.J. Zandvoort