Friesland wil afvalberg wegwerken door snelle heropening stortplaats

LEEUWARDEN, 14 JUNI. Het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland (OLAF) wil de oude stortplaats Weperpolder in Ooststellingwerf zo snel mogelijeropenen. Thans wordt onderzocht of dit milieutechnisch haalbaar is.

Het OLAF hoopt op deze manier niet meer afhankelijk te zijn van de door Groningen, Drenthe en Overijssel aangeboden noodhulp en hoopt de vereiste contractondertekening met de VAM (een van de voorwaarden voor hulp) te omzeilen.

De drie buurprovincies besloten Friesland vorige week met haar afvalproblematiek te helpen. Tussen nu en de aanvankelijk geplande openingsdatum van de Weperpolder (1 oktober) zijn de provincies bereid 35.000 ton Fries afval te verwerken. De voorwaarden arvoor zijn heropening van de vorig jaar gesloten Weperpolder en een contract tussen het OLAF en de VAM over de levering van 100.000 ton Fries huisvuil per jaar na 1998 voor de nog te openen GAVI in Wijster.

Het OLAF acht dit bespreekbaar, maar Drenthe eist de garantie dat er op 28 juni een bindende, concrete afspraak op papier staat. OLAF-voorzitter L. Westerhof spreekt van 'een dict'.

“Wij vinden het vreemd en een beetje flauw om, nu Friesland in de problemen zit, te eisen dat we in 1991 een contract tekenen over de afvalstroom in 1998.” Het OLAF werkt aan heropening van de vuilverbrander in Leeuwarden, die vorig jaar werd gesloten wegens een te hoge dioxine-uitstoot.

Drenthe vindt het vreemd dat nu wordt onderzocht of de Weperpolder al voor 1 oktober open kan, terwijl Friesland eerst voor hulp aanklopte bij zijn buren. Drenthe zit uit concurrentie-overwegingen bovendien niet te wachten op heropening van de AVIeeuwarden. Het Friese huisvuil wordt momenteel voorlopig in duwbakken gestort, waar wordt geprobeerd het samen te persen. Volgens het OLAF kan Friesland zijn afval in principe tot oktober op deze ongebruikelijke manier opslaan.