Debat accijnsvoorstel maakt Koning kwaad

DEN HAAG, 14 JUNI. De zweetdruppeltjes parelden op zijn rode voorhoofd. Na ruim tien uur debatteren over het 'wetsvoorstel tot verhoging van de accijns van de minerale olien' moest een opgewonden VVD-woordvoerder mr. H.E. Koning door zijn partijgenoot Dijkstal tot bedaren worden gebracht.

'Een beschamende vertoning van de regeringspartijen', 'schandalig', 'onverantwoord' beet mr. Henk Elle Koning zijn opponenten van de regeringspartijen toe.

Tijdens het debat vroeg Koning de regeringspartijen om hun voorstellen tot wetswijziging tijdig in te dienen, “opdat wij als oppositie ze inhoudelijk kunnen toetsen.” Zijn smeekbede had geen effect. Na vele denk-n overlegpauzes dienden CDA en PvdA een amendement in waarbij de prijs van ongelode benzine met 22 cent per liter wordt verhoogd; gelode benzine wordt 31 cent duurder.

“Een zootje”, zegt de doorgaans diplomatiek formulerende Koning kort na het marathon-debat. “Op zo'n manier kunnen we in dit land geen wetten maken. De regeringspartijen willen deze wet ruimschoots voor 1 juli behandelen zodat de maatregelen met ingang van die datum kunnen ingaan. Akkoord.

Met overdreven spoed wordt hewetsvoorstel door de Kamer gejaagd. Wij hebben als VVD meegewerkt aan die vlotte behandeling. Dan is het minste wat je van de regeringspartijen mag verwachten dat ze op tijd hun wijzigingen bekendmaken.

Maar ze blijken niet in staat hun huiswerk netjes te maken.” Een PvdA-kamerlid onderbreekt Koning en geeft hem een compliment: “Keurig Henk, je heb gesproken naar mijn hart.

Het was een puinhoop.” Koning: “Het werd me dus te gortig. Zo'n inderhaast in elkaar getimmerd amendement wil ik een rustig kunnen bestuderen.

Vandaar dat ik de uitspraak 'het is gekkewerk' van de freule van stal heb gehaald (jonkvrouw mr. C.W.I Wttewaal van Stoetwegen was van 1945 tot 1971 lid van de Christelijk Historische fractie in de Tweede Kamer, CB).

“Het ging toendertijd over de vraag of koekjes in het hoge dan wel lage BTW-tarief moeten komen. Enfin, ik wens niet aan een dergelijke onbehoorlijke manier van wetsvoorbereiding mee te werken.

“Het gestuntel van CDA en PvdA betkent ook nog dat ik de staatssecretaris van binnenlandse zaken mevrouw De Graaff-Nauta, met wie ik zou gaan dineren, bruskeer omdat ik te laat op mijn afspraak kom.

“Ik heb de indieners van het amendement trouwens nog weten te behoeden voor een technische fout. Ach, ik ben het enige Kamerlid dat sinds de verkiezingen van 1967 onafgebroken is gekozen en herkozen; dan ken je het klappen van de zweep.”

Een luide schaterlach vult de lege gangen van het Kamergebouw.

    • Cees Banning