Commissarissen Noro doen nu zelf onderzoek

ROTTERDAM, 14 JUNI. De commissarissen van de beleggingsgroep Noro Properties gaan nu zelf onderzoeken of bestuurder John Fentener van Vlissingen misbruik heeft gemaakt van voorwetenschap of opzettelijk heeft geschoven met belangen in onroerend goed fondsen ten eigen bate en ten koste van aandeelhouders.

Dit schrijven de commissarissen in een brief aan de aandeelhouders. Ze stellen daarin overigens dat in het door Noro gehem gehouden rapport van de commissie van goede diensten geen feitelijke onderbouwing wordt gevonden voor beide ernstige beschuldigingen.

De opstandige aandeelhouders zijn blij dat de commissarissen zelf onderzoeken wat er precies aan de hand is. De in een stichting verenigde opposanten zien voorlopig af van het voeren van een kort geding om het onderzoeksrapport in de openbaarheid te krijgen.

De commissarissen van Noro Properties hebben besloten dat vertegenwoordigers van aandeelhouders het rapport, en het weerwoord van de directie daarop, wel mogen inzien, indien zij een verklaring tekenen ter respectering van de vertrouwelijkheid van de stukken. Ook zullen de jaarstukken van Brijoux NV, de vennootschap waarlangs aandeelhouders in bijzondere omstandigheden werden uitgekocht, ter inzage liggen op het kantoor van Noro in Zeist.

Deskundigen vragen zich overigens af of uit die jaarstukken valt af te leiden of enig aaneelhouder in een Noro-fonds is bevoordeeld door eerder te kunnen uittreden, wanneer het slecht ging, dan minder fortuinlijke aandeelhouders. Uit het verslag van Brijoux zal vooral zijn op te maken hoeveel aandelen in de verschillende Noro-fondsen zijn ingekocht op basis van krediet, verstrekt door de prive-maatschappijen van Fentener van Vlissingen of door banken.

De verwachting is dat het onderzoek naar misbruik van voorwetenschap zich vooral zal richten op transacties in aandelen Hagemeyer en het ritse fonds Cavendish.

De opstandige aandeelhouders in Noro wachten nu het onderzoek van de commissarissen af. In bankkringen wordt gespeculeerd over de uiteindelijke uitkomst van de affaire. Een liquidatie van de beleggingsfondsen wordt in de huidige omstandigheden op de onroerend goed markt in niemands voordeel geacht. Het aantrekken van een nieuwe topman die het vertrouwen van aandeelhouders herwint, is meilijk aangezien Fentener van Vlissingen naar wordt aangenomen de grootste aandeelhouder in Noro is en blijft. Een overname van Noro door een grote belegger als Rodamco of een groot pensioenfonds zou voor veel aandeelhouders de beste uitkomst zijn, maar aangenomen wordt dat potentiele kopers geen haast zullen maken.

    • Paul Frentrop