WVC: plan NCRV voor eigen bijdrage is niet haalbaar

AMSTERDAM, 13 JUNI. Een verhoging van de omroepbijdrage met tien gulden en verruiming van de mogelijkheden voor omroepen om zelf geld te verdienen in ruil voor een eigen bijdrage van zendgemachtigden aan de financiering van programma's, is niet mogelijk.

Dat heeft het ministerie van Welzijn, Volksgezondhn Cultuur gisteren gezegd in een reactie op een voorstel van deze strekking van NCRV-voorzitter mr. A. Herstel.

Minister d'Ancona wil dat de omroepen per jaar 125 miljoen gulden meebetalen aan de financiering van het publieke bestel. Volgens haar kan dat geld worden opgebracht door de leden, die 25 gulden per jaar meer zouden moeten gaan betalen. Dit voorstel wordt door alle omroepen afgewezen, uit vrees voor verlies van leden.

Als enige omroep heeft de NCRV te kegegeven dat een verhoging van het lidmaatschap “bespreekbaar” is, maar die verhoging zou aanzienlijk lager moeten zijn dan de voorgestelde 25 gulden. Daarnaast zouden de belemmeringen voor omroepen zelf geld te verdienen door bijvoorbeeld het uitgeven van boeken of tijdschriften moeten worden opgeheven en zou de omroepbijdrage met tien gulden moeten worden verhoogd.

Volgens een woordvoerder van WVC is de minister “blij” met de geboden opening, maar kan van een ging van de omroepbijdrage geen sprake zijn. “Meer betalen voor publieke omroep terwijl er minder wordt gekeken is niet reeel”, aldus de woordvoerder.

Het is volgens het ministerie uitdrukkelijk niet de bedoeling de mogelijkheid voor omroepen om commerciele nevenactiviteiten te ontplooien “op te rekken”. De minister vreest dat anders de “commercie via een achterdeur toch binnen het publieke bestel wordt gehaald”.