Wereldbank versterkt Polen miljardenkrediet voor sanering economie

WARSCHAU, 13 JUNI. Ter stimulering van de Poolse markteconomie heeft de Wereldbank het land vier kredieten van in totaal 680 miljoen dollar (1,36 miljard gulden) verstrekt. Binnenkort kan Polen nog eens op 340 miljoen dollar (680 miljoen gulden) rekenen.

Volgens de vertegenwoordiger van de Wereldbank in Warschau, Ian Hume, is dit miljardenkrediet “een belangrijke mijlpaal”. Daarmee zou de Bank willen tonen dat zij steun verleent aan het liberale economische beleid van Warschau.

In eerste instantie wordt 280 miljoen dollar gebruikt voor de stimulering van de privatisering van de staatsbedrijven. Binnen drie jaar wil de Poolse regering 50 procent van de 9.000 staatsbedrijven privatiseren.

Verder wordt 200 miljoen dollar besteed aan de verbetering van de banksector. Ook de aanpak van de werkloosheid, die inmiddels is opgelopen tot 7,7 procent van de beroepsbevolking, krijgt financiele hulp met een krediet van 100 miljoen dollar. De landbouw ontvangt 100 miljoen dollar.

Hume verwacht dat de Wereldbank binnen twee weken een gunstige beslissing zal nemen over nog eens 340 miljoen dollar aan krediet voor de energiesector.

Daarmee heeft de Wereldbank sinds januari 1990 2,1 miljard dollar (4,2 miljard gulden) geleend aan Polen. “De boodschap is duidelijk. De Wereldbank heeft zich sterk verbonden met het programma van de Poolse regering”, aldus Hume.

De Poolse premier, Jan Krzysztof Bielecki, was blij met de nieuwe kredieten: “Dit leningenpakket is een bewijs dat de internationale financiele instituten vertrouwen hebben in de transformatie van de Poolse economie.”

Hume uitte overigens zijn zorg over de toestand van de Poolse economie. Volgens hem verkeert het land in een diepe recessie en is een snel herstel nodig. Hij waarschuwde de Poolse regering de anti-inflatiemaatregelen niet te laten verslappen. De regering-Bielecki staat momenteel onder sterke politieke en vakbondsdruk om de loonbeperking te versoepelen en de anti-inflatiemaatregelen op te heffen.

Als gevolg van kredieten in de jaren zeventig aan het communistische bewind stond Polen voor 32 miljard dollar in het krijt bij zeventien landen verenigd in de Club van Parijs en voor nog eens 13 miljard dollar bij particuliere banken en instellingen.

De Club van Parijs besloot in maart, onder druk van de Verenigde Staten, Polen de helft van diens 32 miljard dollar aan buitenlandse schuld kwijt te schelden. Met de banken onderhandelt Polen nog over schuldvermindering.

Gisteren werd bekend dat premier Bielecki de Club van Parijs heeft voorgesteld een deel van de resterende schuld in te zetten voor verbetering van het zwaar aangetaste milieu in Polen. Bielecki denkt aan drie miljard dollar. Het geld zou in lokale valuta in een mileufonds moeten worden gestort en de crediteuern zouden dan de tegenwaarde in dollars moeten kwijtschelden. (Reuter, DPA, UPI))