Wallage wijst nieuw voorstel van CDA over de basisvorming af

DEN HAAG, 13 JUNI. Een nieuw voorstel van het CDA om de impasse rond de basisvorming te doorbreken, wordt door staatssecretaris Wallage (onderwijs) afgewezen. Dit bleek vanmorgen bij de behandeling van de meer dan honderd amendementen op het wetsvoorstel dat de invoering van een gemeenschappelijk lespakket voor alle leerlingen van LBO, MAVO, HAVO en VWO regelt.

Het CDA verschilt nog steeds ernstig van mening met de PvdA en staatssecretaris Wallage (onderwijs) of categorale scholen zoals LBO en gymnasium meer ruimte moeten krijgen om vakken te geven die niet in het gemeeschappelijke lessenpakket van veertien vakken zitten. Daarbij valt te denken aan onder meer beroepsvoorbereidende vakken en de klassieke talen.

Het CDA heeft vanochtend een amendement ingediend om de vrij besteedbare ruimte voor scholen uit te breiden van 6,5 uur per naar 8 uur. Volgens woordvoerder Hermes hoeft dit niet ten koste te gaan van de vakken van de basisvorming in de rest van de schoolweek. De extra twee uur in het schoolrooster (van 30 naar 32) waartoe bij de totstandkoming van het regeerakkoord werd besloten, zijn volgens Hermes niet volledig gebruikt. Hij verwees daarbij naar berekeningen van de staatssecretaris.

Het eerdere amendement dat de basisvorming niet maar vierjarig moest maken, heeft het CDA inmiddels ingetrokken.

Wallage wees in een eerste reactie het voorstel voor vergroting van de vrije ruimte volstrekt af. “Dit voorstel moet op geharnaste tegenstand van deze staatssecretaris stuiten,” aldus Wallage. Hij bleef erbij dat gymnasium en LBO reeds genoeg ruimte hebben om een eigen inkleuring aan de basisvorming te geven. Verdere vergroting van deze vrijheid tast de gemeenschappelijkheid van het lesprogramma in de eerste jaren aan, aldus Wallage.

Wallage wees er nog eens op dat hij het C tegemoet was gekomen door het voor snelle leerlingen mogelijk te maken de basisvorming in twee jaar af te ronden in plaats van drie. Dit laatste was nog door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 1986 voorgesteld.

In ruil voor deze concessie wil Wallage het programma in de eerste twee jaar zo gemeenschappelijk mogelijk maken.