Volvo Car schrapt banen in top bedrijf

HELMOND, 13 JUNI. Volvo Car BV gaat een fors aantal banen schrappen in de top van het bedrijf. Dat blijkt een reosatieplan waarover vandaag advies zal worden gevraagd aan de ondernemingsraad. Het plan is gebaseerd op een onderzoek van het bureau McKinsey.

De Nederlandse autoproducent, waar ruim 9000 mensen werken, loopt met de reorganisatie vooruit op een samenwerking met het Japanse Mitsubishi. Hierover werd in april een principe-akkoord bereikt tussen de Nederlandse overheid, Volvo Zweden en Mitsubishi.

De raad van bestuur van Volvo Car wil 380 werknemers in de niet-directe sfeer kwijt. Dat komt neer op bijna acht procent van het betrokken personeelsbestane betrokken werknemers worden via een 'outplacement-regeling' begeleid bij het vinden van een nieuwe baan.

Het hangt mede van het advies van de ondernemingsraad af hoeveel mensen uit de top verdwijnen. De vakbonden hebben het bedrijf steeds “topzwaar” genoemd.

Ook de rest van het personeelsbestand wordt ingekrompen. De reductie komt tot stand door een vermindering van tijdelijke arbeidskrachten, het vrijwel stoppen van het huren van ndkrachten, natuurlijk verloop en vervroegde uittreding. De raad van bestuur bekijkt de mogelijkheid de produktie van bepaalde componenten uit te besteden. Ook dit kan tot vermindering van arbeidsplaatsen leiden. Over de termijn voor de personeelsreductie zal met de vakbonden worden onderhandeld.

De personeelsvermindering moet leiden tot een structuele kostenvermindering met 10 tot 15 procent. Volvo Car, dat een omzet heeft van ruim drie miljard gulden, wil de en zodanig verlagen dat de produktie vanaf 100.000 auto's per jaar rendabel wordt. Vorig jaar leed het bedrijf een verlies van 75 miljoen gulden bij een produktie van bijna 120.000 auto's. De kostenbesparingen, die deels al in gang zijn gezet, moeten op zo'n 200 miljoen per jaar uitkomen.

Pag. 31:

In september akkoord met Mitsubishi

Volvo Car krijgt ook een andere organisatiestructuur. De onderneming moet een holding worden waaronder drie groepen ressorteren: engineer, produktie en commerciele activiteiten. De holding zelf krijgt een beperkte staf en zal verder bestaan uit de in Oss, Roermond en Sint Truiden (Belgie) gevestigde dochters. De raad van bestuuur wil dat Volvo Car zich concentreert op kernactiviteiten. Het is nog niet geheel duidelijk welke taken precies zullen worden afgestoten.

De reorganisatie bij Volvo Car moet ertoe leiden dat de onderneming klaar is voor de samenwerking met Mitsubishi. Daarover zal naar verwachting in septeH)ber een definitief akkoord worden bereikt. De Nederlandse overheid, Volvo Zweden en Mitsubishi zullen elk voor een derde deelnemen in de nieuwe onderneming. Nu heeft de overheid nog 70 procent van de aandelen, Volvo Zweden heeft de rest in bezit. De onderneming zal ruim 200.000 auto's per jaar produceren, zowel Volvo's als Mitsubishi's. De nieuwe produktielijn zal pas in de tweede helft van de jaren negentig van start gaan. Tot die tijd blijft Volvo zich concentreren op de produktie en verdere ontwikkeling van de Volvo-modellen in de 400-serie. De produktie van de eind jaren zeventig gelanceerde Volvo 300-serie is onlangs gestaakt.

    • Hans Buddingh'