VN willen shi'ieten Irak beter helpen

GENEVE- TEHERAN, 13 JUNI. De Verenigde Natie zijn van plan de hulp die nu wordt geboden aan de Koerden in het noorden van Irak ook te verlenen aan de shi'ieten in het zuiden en zo “een vorm van stabiliteit en hoop te herstellen”. Dat heeft de speciale vertegenwoordiger van de VN voor de Golf, prins Sadruddin Aga Khan, gisteren in Geneve meegedeeld. Een VN-missie die het afgelopen weekeinde Zuid-Irak heeft bezocht, heeft volgens hem niet “de alarmistische bericten” bevestigd over Iraakse legeracties tegen honderdduizenden shi'ieten die in de zuidelijke moerassen hun toevlucht hebben gezocht na het neerslaan van hun rebellie in maart.

Prins Sadruddin Aga Khan doelde op aanhoudende Iraanse berichten dat het Iraakse leger een offensief is begonnen tegen de vluchtelingen en in het Iraaks-Iraanse grensgebied massale executies heeft voltrokken.

President Rafsanjani zei gisteren dat Iran niet onverschillig kan zijn voor het lijden van de shi'ieten. Minister van buitenndse zaken Velayati heeft voorgesteld dat de VN een nieuwe missie naar het gebied sturen. De secretaris-generaal van de VN, Javier Perez de Cuellar, heeft zich gisteren “erg bezorgd” getoond over de berichten.

Sadruddin zei dat de missie van het weekeinde geen “exceptionele massabewegingen heeft gezien”. “Maar we moeten waakzaam blijven”, voegde hij eraan toe. Ook Amerikaanse regeringsfunctionarissen in Washingto en Westerse verslaggevers in Irak hebben geen ongebruikelijke militaire activiteit gemeld.

Irak heeft de Iraanse berichten voortdurend van de hand gewezen. Premier Saadoun Hammadi stelde gisteren in dat kader dat in Iran “de oude waandenkbeelden van macht” weer naar boven waren gekomen, en herinnerde aan “de tragedie en vernietiging” van hun in 1988 geeindigde oorlog, die daarvan zijns inziens het gevolg waren geweest.

(Reuter, AP)