Veto van Walesa blijft overeind

WARSCHAU, 13 JUNI. Het Poolse parlement is er vandaag niet in geslaagd het veto van president Walesa tegen de ontwerp-kieswet - die volgens de president te gecompliceerd is - ongedaan te maken.

Het parlement kwam zeven stemmen te kort voor de vereiste tweee meerderheid.