Shamir verwerpt dreigement van Bush

WASHINGTON- JERUZALEM, 13 JUNI. De Israelische premier Yitzhak Shamir heeft gisteren nog eens onderstreept dat Israel nieuwe joodse nederzettingen in bezet Arabisch gebied zal blijven bouwen, ondanks een Amerikaanse waarschuwing dat het daardoor miljardenleningen in gevaar brengt.

De Amerikaanse president George Bush zei vorige week op een bijeenkomst met joodse leiders dat hij niet kon instemmen met Israelische verzoeken om kredietgaranties ter waarde van in totaal 10 miljard dollar, bestemd voor de opvang van Sovjet-immigranten, tenzij Israel zijn nederzettingenprogramma bevriest. Een van de aanwezigen, Sheldon Rudoff, zei gisteren dat de president daarover geen twijfel had laten bestaan. “De president verwachtte dat Israel een eerde afspraak zou naleven (..) om geen immigranten te vestigen over de groene lijn (die de bezette gebieden van Israel scheidt) en geen nieuwe nederzettingen toe te laten”, aldus Rudoff.

Maar Shamir reageerde onmiddellijk afwijzend. “De bouw van nederzettingen in elk deel van het land gaat door, en zal blijven doorgaan”, zei hij tegen verslaggevers. Hij wees de mogelijkheid van de hand dat de Amerikaanse hulp voor Israel in gevaar zou komen. “Ze proberen de tee zaken aan elkaar te koppelen, maar niemand heeft gezegd dat de hulp zal eindigen. Ik denk niet dat dat zal gebeuren”, zei hij. “Het is ondenkbaar dat onze grote vriend de Verenigde Staten (..) Israel niet zal helpen in de reusachtige onderneming van de opvang van immigranten.”

Washington lijkt van plan economische druk op Israel uit te oefenen wegens zijn weigering verdere concessies te doen om een regionale vredesconferentie van de grond te krijgen. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, die al geruime tijd probeert een vredesproces op gang te brengen, heeft gezegd dat Israels nederzettingenprogramma het grootste obstakel is op weg naar een regeling van het Arabisch-Israelische conflict. Bush heeft volgens een eerdere uitspraak van Shamir gezegd dat Washington alle andere voorwaarden van Israel zou overnemen, als de nederzettingenpolitiek maar zou worden bevroren. Dat slaat op de Israelische afwijzing van twee Syrise eisen, namelijk dat de Verenigde Naties een belangrijke rol spelen bij een vredesconferentie, en dat zo'n conferentie, die in Israelische ogen alleen de opmaat kan zijn naar bilateraal overleg, van tijd tot tijd opnieuw wordt bijeengeroepen.

Baker spreekt vandaag met de Israelische minister van buitenlandse zaken, David Levy, over dit onderwerp. (Reuter, AP)