Rode Wolf blijkt bastaard van Grijze Wolf en Coyote

De Rode Wolf, die eens voorkwam over het gehele zuidoosten van de Verenigde Staten, maar die sinds 1967 als bedreigde diersoort geldt, blijkt geen 'echte' soort te zijn. In feite is Canis rufus, zoals biologen hem noemen, een bastaard van de Grijze Wolf (Canis lupus) en de Coyote (Canis latrans). Dat blijkt uit Amerikaans DNA-onderzoek.

Biologen van de Universiteit van Californie onderzochten het DNA uit mitochondrien (de 'energiefabriekjes') van bloedcellen van wolven die sinds 1974 in gevangenschap zijn gefokt. Ook bestudeerden ze bloedmonsters die tussen 1974 en 1976 waren verzameld bij de laatste wilde Rode Wolven in Texas en Louisiana. Verder werd DNA onderzocht van huiden die tussen 1905 en 1930 in het wild waren verzameld.

Daarvoor werd gebruik gemaakt van de recent ontdekte Polymerase Ketting Reactie techniek, waarmee men zeer kleine hoe()veelheden DNA kan vermenigvuldigen alvorens ze nader te onderzoeken.

Hiermee werd de verwantschap met Grijze Wolf en Coyote aangetoond. Geen van beide 'ouders' worden in hun voortbestaan bedreigd. Coyotes blijken zich vrij goed aan te passen aan het leven in het agrarisch cultuurlandschap en zij hebben de oorspronkelijke Rode Wolven, die intensief zijn vervolgd, steeds meer verdrongen.

In de Verenigde Staten woeden uitgebreide discussies over de vraag of een bastaard in principe wel recht heeft op bescherming als bedreigde diersoort, het is immers geen soort. De onderzoekers zijn van mening dat de Rode Wolf, ook al blijkt hij nu een bastaard te zijn, wel degelijk bescherming verdient. De nog in gevangenschap levende dieren vertonen zowel uiterlijk als genetisch de trekken van hun voorouders in de Zuidoostelijke Verenigde Staten. Ze vormen een belangrijke component van het oorspronkelijke ecosysteem en hun herintroductie zou een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel daarvan.

Frappant is dat de Rode Wolf alleen in het Zuidoosten voorkwamen. Verder naar het noorden, zowel in Canada als in de staat Minnesota, leven Grijze Wolven en Coyotes naast elkaar zonder zich tot Rode Wolven te verbasteren. Blijkbaar, zeggen de onderzoekers, zijn daarvoor unieke omstandigheden nodig. Als de Rode Wolven weer in het wild worden uitgezet, zullen ze het vermoedelijk niet zonder speciale bescherming kunnen stellen. (Nature, 13 juni)