Ongevraagd antwoord; Commissarissen Nedlloyd willen niet aftreden

ROTTERDAM, 13 JUNI. De raad van commissarisen van Nedlloyd ziet in de afkeuring van de jaarekening door de aandeelhouders geen aanleiding af te treden. De commissarissen van het Rotterdamse transportconcern stellen dat expliciet in een verklaring die ze gisteren naar buiten brachten.

Deze verklaring heeft verwondering gewekt omdat de positie van de zittende commissarissen op de jongste aandeelhoudersvergadering niet aan de orde werd gesteld. Aandeelhouders keurden tijdens die vergadering de jaarrekening af om zo hun onvrede te uiten over de onwil de Noor Torstein Hagen als commissaris te benoemen. Kort voor de aandeelhoudersvergadering van 30 mei trad jhr. mr. F.O.J. Sickinghe af als commissaris bij Nedlloyd.

Mr. W.F. Corpeleijn, raadsman van Hagen, toonde zich verrast over het persbericht dat Nedlloyd over het standpunt van de commissarissen heeft verspreid. Corpeleijn: “Tijdens de aandeelhoudersvergadering is niet om het aftreden van de raad an commissarissen gevraagd. Het is een antwoord op een door onze groep niet gestelde vraag.”

De Noor Hagen vertegenwoordigt onder meer via de Luxemburgse beleggingsmaatschappij Marine Investments een belang van 23 procent in Nedlloyd. Daarmee probeert hij meer invloed te krijgen op het beleid van Nedlloyd. Hij wil onder meer drie commissariszetels, waarvan een voor hemzelf. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) steunt Hagen hierbij.

Ook voorzitter mr. R. de Haze Winkelman van de VEB is verbaasd over het formele stantpunt dat de raad van commissarissen nu heeft ingenomen. “Voor mij bevat het bericht van Nedlloyd weinig nieuws. Ik ben er niet vanuit gegaan dat de commissarissen zouden aftreden.”

Na de aandeelhoudersvergadering zei Nedlloyd al het afkeuren van de jaarrekening niet als een motie van wantrouwen te zien. Volgens een woordvoerder van Nedlloyd is het persbericht onder meer ingegeven door speculaties en perspublicaties dat de raad van commissarissen zou moeten aftreden.

Prof. mr. J.W. Slagter, emeritus hoogleraar burgerlijk recht en handelsrecht en onder meer adviseur van de VEB heeft in een interview met het ANP gezegd dat de raad van commissarissen zou moeten aftreden.

“Er is geen vertrouwen meer in het bestuur. De raad van commissarissen had daartegen maatregelen moeten nemen”, aldus Slagter.

Volgens Corpeleijn steeft Hagen nog steeds naar een constructieve dialoog met Nedlloyd. “Ik ga er nu vanuit dat Nedlloyd daar ook voor kiest.” In het persbericht van Nedlloyd handhaaft de raad van commissarissen het standpunt dat de raad met een lid wordt uitgebreid.

Dat betekent dat hij, na het plotselinge vertrek van jhr. mr. F.O.J. Sickinghe, twee vacatures moet vervullen. Daartoe zal worden overlegd met de commissie van aandeelhouders en de ondernemingsraad. Nedlloyd liet ook weten te zoeken naar een bevredigende oplossing voor de jaarrekening 1990, die niet is goedgekeurd.