Ongelode benzine mag niet kwartje duurder van Kamer

DEN HAAG, 13 JUNI. De regeringspartijen CDA en PvdA gaan niet akkoord met de accijnsverhoging van een kwartje voor alle benzinesoorten. De prijs van ongelode benzine zou maximaal met 21 cent mogen worden verhoogd, anders wordt het prijsverschil met Duitsland te groot. Dat bleek vanmorgen in de Tweede Kamer bij de behandeling van het wetsvoorstel accijnsverhoging.

CDA en PvdA verschillen van mening hoe het 'gat' in de begroting moet worden gefinancierd. Door de accijnsverhoging voor ongelode benzine te beperken tot 21 cent per liter loopt de schatkist ongeveer 160 miljoen gulden mis.

Het CDA wil geen compenserende maatregelen nemen. De accijnsverhoging die het kabinet wil doorvoeren, levert 160 miljoen gulden meer op, dan in de Tussenbalans is afgesproken. “Deze gunstige uitkomst van het Tuba-rekensommetje wil mijn fractie gebruiken voor een goed doel, namelijk een beperkte verhoging van ongelode benzine. Goed voor het milieu. Goed om 'benzine-shopping' in Duitsland en Belgie tegen te gaan”, aldus het CDA-Kamerlis Paulis.

De fractie van de PvdA staat “sympathiek” tegenover het voorstel van de CDA om de accijnsverhoging voor ongelode benzine te beperken. Maar dit mag volgens volgens de PvdA niet ten koste van de inkomsten van de staat. PvdA-woordvoerder Van der Vaart stelt voor om de dieselaccijns met 3,1 cent per liter extra te verhogen. Het kabinet wil met ingang van 1 juli de dieselaccijns met 8 cent per liter verhogen.

“Dat getal van 3,1 cent is geen toeval, want dat geeft een structurele dekking voor de sympathieke dekking van het CDA”, aldus het PvdA-Kamerlid Van der Vaart. CDA-woordvoerder Paulis wees deze suggestie van de hand omdat dit in strijd zou zijn met eevenant uit 1989, waarin is vastgelegd dat een accijnsverhoging van diesel alleen het EG-gemiddelde mag volgen.

Pag. 3:

LPG-toeslag kan omlaag

Van der Vaart benadrukte dat “niet elke loodvrije rijder zonder meer ook een schone rijder is. Veel loodvrije benzine wordt gebruikt in auto's zonder katalysator, en pas in de katalysator zit de echte milieuwinst”, aldus Van der Vaart.

Ongeveer vijftig procent van de benzine die in Nederland wordt getankt is loodvrij. Dit percentage zal de komende jaren toenemen omdat er steeds meer auto's met een katalysator komen.

PvdA-woordvoerder Vr Vaart wil de verhoging van de LPG-toeslag van 395 gulden per auto met 90 gulden verminderen. Daar zou tegenover moeten staan dat de dieseltoeslag in de motorrijtuigenbelasting met 90 gulden extra zou moeten worden verhoogd tot 390 gulden per auto. “Diesel is relatief vervuilend en zou zeker niet aantrekkelijker moeten worden dan de LPG”, meent Van der Vaart.

Vanmiddag reageert staatssecretaris Van Amelvoort (financien). Het wetsvoorstel moet vandaag worden afgehandeld in de e kamer anders kan de accijnsverhoging niet op 1 juli ingaan.