Omzet stijgt, terwijl aantal winkels gestaag afneemt; Supermarkten: 1991 topjaar

DEN HAAG, 13 JUNI. De Nederlandse supermarkten boekten vorig jaar een recordomzet van 32 miljard gulden, dat is bijna anderf miljard gulden meer dan het jaar daarvoor. Ook 1991 lijkt een topjaar te worden voor deze branche. In de eerste vier maanden behaalden de supermarkten een omzet die 7 procent hoger lag dan in dezelfde periode van het vorig jaar. Voorzitter A. Heijn van het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel (CBL) maakte dit woensdag bekend tijdens de presentatie van het jaarverslag.

Op de “iets langere termijn” verwacht het CBat de spectaculaire omzetgroei iets zal afnemen. De florissante jaarcijfers zijn volgens voorzitter Heijn voor een deel te danken aan de toenemende belangstelling bij de consument voor de wat luxere produkten. “Ze eten bij voorbeeld kiwi's en meloenen in plaats van appels en peren en drinken thee met een smaakje in plaats van gewone thee. Op deze produkten zit in het algemeen een iets groteremarge.”

Tegenover de stijging van de omzet met 4,7 procent in 1990 staat een daling van haantal supermarkten van 8.587 in 1989 naar 8.181 vorig jaar. De 4.000 grootste winkels behalen circa 90 procent van de omzet.

Per 2.000 inwoners telt Nederland een supermarkt, het laagste aantal van Europa en ook lager dan in de Verenigde Staten.

Minder goed vergaat het de supermarkten op het terrein van de personeelswerving. Vorig jaar nam de werkgelegenheid weliswaar met bijna 6 procent toe (tot 162.000 personen), maar die groei had volgens Heijn nog groter kunnen zijls het niet zo moeilijk was om aan nieuw personeel te komen. Van de kwaliteit van het werk in een supermarkt blijken de Nederlandse jongeren geen hoge pet op te hebben. Aanleiding voor het CBL dit najaar een promotiecampagne te beginnen. Via tv-spotjes en advertenties in onder meer de jongerenbladen en schoolagenda's, wordt een poging gedaan het imago van de supermarkt als werkgever wat op te poetsen.

Het CBL was vorige week een van de ondertekenaars van het verpakkingsconvenant mee overheid. De supermarkten hebben woensdagmiddag een gezamenlijk plan van aanpak goedgekeurd. De gratis plastic boodschappentas heeft er als eerste aan moeten geloven in het streven de groeiende stroom verpakkingsafval in te dammen. De volgende stap is de vervanging van de kunststof schaaltjes en bakjes op de versafdelingen van de supermarkten. De CBL-leden willen overstappen op een soort materiaal dat geschikt is voor hergebruik.

Om het ruik van flessen met statiegeld te bevorderen hebben de supermarkten besloten vanaf 1 oktober dit jaar geen reclame meer te maken voor bier, frisdranken en waters in eenmalige verpakkingen als blik en plastic fles.