MBO: school moet rapporteren over kwaliteit onderwijs

BUNNIK, 13 JUNI. De scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (MBO) willen de kwaliteit van hun onderwijs zelf gaan bewaken. Net als bij universiteiten en hogescholen moet de rol van de overheid daarbij worden teruggedrJH)gen.

Vertegenwoordigers van het MBO maakten dit gisteren bekend. De 140 MBO-scholen die na de grootscheepse fusie-operatie van de laatste jaren zijn overgebleven zouden driejaarlijkse kwaliteitsrapportages moeten uitbrengen. Daarbij gaat het niet alleen om aantallen geslaagden en uitvallers - in het MBO is het laatste met zo'n veertig procent relatief hoog - maar ook om de vraag of het lesprogramma inspeelt op de eisen van het bedrijfsleven.

Commissies van een nog op te richten vereniging van MBO-scholen (een 'MBO-raad') zouden rapportages van commentaar moeten voorzien. In de commissies moeten vertegenwoordigers van het MBO, onderwijskundigen, werkgevers en werknemers zitting hebben. Als antwoord op hun commentaar zouden de scholen een overzicht van voorgenomen verbeteringen moeten opstellen. Drie jaar later bekijken de commissies van de MBO-raad wat daarvan is gerealiseerd.

De voorstellen staan in een rapport dat is opgesteld onder leiding van de Amsterdamse hoogler onderwijskunde prof.dr. A.M.L. van Wieringen.

Het nieuwe systeem vertoont veel trekken van de kwaliteitsbewaking in het Amerikaanse beroepsonderwijs.

De nieuwe kwaliteitsbeoordeling hoeft geen onmiddellijke gevolgen voor de financiering van de scholen te hebben, maakte J. Engberts gisteren duidelijk. Engberts is een van de procescoordinatoren die het vernieuwingsproces in het MBO leiden. Om te voorkomen dat de scholen zich beter voordoen dan ze zijn zouden de rapportages en commentaren van de missies vooralsnog niet openbaar moeten worden gemaakt. Het jaarverslag dat MBO-scholen volgens wettelijk voorschrift vanaf volgend jaar moeten overleggen is overigens wel openbaar.