Markovic doet laatste beroep op Slovenen

LJUBLJANA, 13 JUNI. De Joegoslavische premier Ante Markovic heeft gisteren de Sloveense leiding gewaarschuwd tegen de eenzijdige afscheiding op 26 juni. “Ik ben niet van plan een eventuele afscheiding te voorkomen, maar ik kan er niet voor instaan dat de andere republieken niet zullen ingrijpen om hun belangen te verdedigen”, aldus Markovic in het Sloveense parlement.

“Het Westen is slechts bereid Joegoslavie binnen de huidige grenzen te steunen,” aldus Markovic. Wanneer een van de republieken zich afscheidt, loopt Joegoslavie volgens hem zeven miljard gulden aan economische steun mis, hetgeen zou leiden tot ineenstorting van de economie.

De Sloveense premier Lojze Peterle beschuldigde Markovic ervan geen oog te hebben voor het Sloveense verlangen een zelfstandige staat te vormen. “Dat wil niet zeggen dat wij niet bereid zijn ook in de toekomst te zoeken naar een nieuw samenwerkingsverband met de overige vijf Joegoslavische republieken, Maar nu willen wij eerst komen tot een zelfstandige staat Slovenie”, aldus Peterle.

Markovic toonde zich verontwaardigd dat hij van de Sloveense regering geen duidelijk antwoord kreeg op de vraag wat Slovenie precies van plan is op en na 26 juni, de datum van de afscheiding. “We zijn tijdens de gesprekken met de Sloveense regering niets wijzer geworden, we gaan er nu maar van uit dat Slovenie eenzijdig de onafhankelijkheid zal uitroepen, hetgeen als een agressieve daad moet worden beschouwd.”

De Slovenen weigerden gisteren in te gaan op de eis van Markovic om de Sloveense dienstplichtigen weer beschikbaar te stellen voor het Joegoslavische leger.