Magnetische zonnestorm bedreigt verbindingen

ROTTERDAM, 13 JUNI. Een zware magnetische storm, afkomstig van een zonneuitbarsting, bedreigt dit etmaal de gehele aarde. Daarbij kunnen radioverbindingen worden verbroken, magnetische kompassen op hol slaan en op de hele aarde kan het 'poollicht' worden waargenomen.

Maandag deed zich een zeer hevige uitbarsting op de zon voor. Daarbij kwam een grote hoeveelheid straling en 'kosmische deel(es' vrij. De snelheid waarmee deze deeltjes reizen is bekend, maar het tijdstip waarop ze de aarde bereiken niet, omdat de deeltjes de magnetische veldlijnen in de interplanetaire ruimte volgen. Deze hebben een zeer grillig verloop. Men verwachtte het begin van de storm afgelopen nacht, maar tot dusverre blijkt uit weinig dat hij begonnen is.

In maart 1989 veroorzaakte een magnetische storm zoveel schade aan het netwerk van de elektriciteitscentrale van Hydro Quebec, de grootste distributiemaatscJH)peij in Noord-Amerika, dat 3 miljoen mensen gedurende 9 uur van elektriciteit verstoken bleven.

Kortegolf-verbindingen, die gebruik maken van weerkaatsingen in de ionosfeer, raken ook ernstig gestoord. Radioverkeer dat gebruik maakt van satellieten, heeft geen last van de magnetische storm.

Bij intense magnetische stormen kan de kompasnaald afwijkingen tot 10 graden vertonen, waardoor het kompas in feite onbruikbaar is. Wanneer de bemanning dat niet weet,een schip in ernstige problemen raken.

Het is erg moeilijk om magnetische stormen juist te voorspellen. Een zware magnetische storm die voorspeld was in juni 1989, werd nergens op aarde waargenomen.