Krant wordt duurder om oud papier in te zamelen

DEN HAAG, 13 JUNI. De prijs van kranten en tijdschriften wordt na de zomer verhoogd om de inzameling en verwerking van oud papier mede te financieren. Een meerderheid van de Tweede Kamer ging gisteren akkoord met een voorstel van minister Alders (milieubeheer) om op deze wijze de verantwoordelijkheid van de producent tot uitdrukking te brengen.

Alders overlegt momenteel met onder meer de papierindustrie, de Nederlandse Dagbladpers en de Nederlandse organisatie van tijdschriftuitgevers (Notu) om tot een structurelplossing voor het oud papier-probleem te komen. De resultaten van dit overleg zullen na de zomer bekend zijn. Dan wordt duidelijk met welk bedrag de prijs van kranten en tijdschriften omhoog gaat.

De markt voor oud-papier is met name ingezakt door een over-aanbod uit Duitsland en de Verenigde Staten, waar meer oud papier wordt ingezameld dan op dit moment kan worden verwerkt. De prijs voor oud papier daalde daarmtot nul. Soms moet voor het inleveren van oud papier geld worden toegelegd. Alders verwacht dat dit van tijdelijke aard zal zijn. Niettemin heeft hij voor de komende maanden samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de papierindustrie een tussenoplossing gevonden.

Vooruitlopend op de structurele oplossing zullen de VNG en de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren (NVRD) hun leden adviseren om verenigingen, clubs en andere vrijwillige inzH)melaars een subsidie te verstrekken. Daarbij denkt de VNG aan bedrag van vijf of zes cent per op te halen kilo papier.

De papierindustrie op haar beurt verklaart zich garant om tot 1 oktober aan de handel in oud papier een prijs van ten minste zes cent te betalen. De handel belooft het ingezamelde papier tot 1 oktober aan de poort van de handel in te nemen, zonder daarvoor een cent in rekening te brengen. Met uitzondering van dVD ging de Kamer gisteren met deze voorstellen akkoord.