Koffiefilter bindt vet en voorkomt zo hoog cholterolgehalte

Bestaat er een prijs voor de beste maatregel ter preventie van ziekten van hart- en bloedvaten? Dan moet die bij de eerste gelegenheid aan de firma Melitta worden uitgereikt. Dat bedrijf slaagde erin de Nederlander van de gekookte perculatorkoffie over te zetten op de filterkoffie. Hoe groot de rol van de koffiezetapparatenfabrikanten hierbij is geweest moet nog worden onderzocht, maar wel is vastgesteld dat met de introductie van het papierfilter de vetzuren en een 'cholesterolverhogend agens' uit de koffie is verdwenen. Een hoog cholesterolgehalte is, naast roken en hoge bloeddruk, een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten.

Dat het papierfilter een belangrijke rol speelt werd al vermoed sinds een Rotterdamse onderzoeksgroep onder leiding van dr. D.E. Grobbee vond dat gekookte koffie wel en filterkoffie niet het cholesterolgehalte in het bloed van proefpersonen verhoogde.

Maar ontstaat het verschil door de tempatuur, de duur van het contactctussen water een koffie, of in het filter? De voedingsonderzoekers ir. M. Dusseldorp en prof.dr. M.B. Katan, eerder in het nieuws vanwege hun onderzoek naar het effect van gedecaffeneerde koffie op de bloeddruk, hebben nu het cholesterolgehalte bepaald van 64 vrijwilligers nadat ze een tijdje ongefilterde gekookte koffie, gefilterde gekookte koffie of geen kffie dronken. Het alsnog filteren van reeds met de kookmethode gezette koffie bleek voldoende om het cholesterolverhogend effect van de gekookte koffie teniet te doen. De koffievetzuren bleken in het filterpapier achter te blijven (in: Arteriosclerosis and Thrombosis).

De volgende uitdaging voor de wetenschap is om erachter te komen welk effect de steeds populairdere espresso heeft (stoom door gemalen koffie, soms met papierfilter, soms zonder) en Turkse koffie (kokend water op gemalen koffie gieten, maar niet door(Jkoken).