Kanselarij in Leeuwarden wordt museum

LEEUWARDEN, 13 juni. Architectenbureau Gunnar Daan uit Oosternijkerk heeft van de provincie Friesland opdracht gekregen voor de verbouwing van de Kanselarij in Leeuwarden tot een m. Gunnar Daan werd uit zes Nederlandse architectenbureaus gekozen. Daan, hoogleraar aan de TU in Delft, is gevraagd een 'overall-ontwerp' te maken voor het nieuwe museum.

Het gaat hierbij om de renovatie van de zestiende-eeuwse Kanselarij zelf, het ontwerpen van een verbinding tussen het daar tegenover gelegen Fries Museum (gedacht wordt aan een luchtbrug) en het creeren van eieuwe expositieruimte voor moderne Friese kunst. Met het totale project is 13,5 miljoen gulden gemoeid. Een deel van de collectie van het Fries Museum en het Verzetsmuseum wordt overgeheveld naar de vroegere hoofdzetel van de Friese bestuurders. De provincie kocht de Kanselarij vorig jaar voor vier ton. De verbouwing moet in 1995 gereed zijn.