Justitie negeerde advies van gevangenis

ROTTERDAM, 13 JUNI. Bij overplaatsing van een tot zeven jaar veroordeelde cocanehandelaar naar een open strafinrichting in Doetinchem heeft het ministerie van justitie gehandeld in strijd met een nadrukkelijk advies van het Huis van Bewaring in Scheveningen.

Het Hoofd van de afdeling begeleiding van het Huis van Bewaring in Scheveningen, C. Sagel, zegt dat in de 'selectie-staat' over de vorige maand verdwenen verdachte stond dat “opname in een gesloten inrichting gendiceerd is”. De man zat weliswaar nog slechts het restant uit van een vonnis wegens valsheid in geschrifte, maar Sagel zegt dat men in Scheveningen al had vernomen dat er inmiddels ook een langdurige gevangenisstraf wegens cocanehandel was opgelegd. “Daarom hebben wij, ook al vonden wij dat de man karakterologisch best naar een open kamp kon, tegen de overplaatsing geadviseerd. Maar onze mening werd genegeerd”, aldus Sagel, die spreekt van een “onbegrijpelijk” incident. Gisteren erd al bekend dat het departement verscheidene waarschuwingen van het openbaar ministerie naast zich had neergelegd.

In de penitentiaire inrichting in Doetinchem had men pas in de gaten dat de verdachte nog een lange straf had uit te zitten “op het moment dat hij wegliep”, aldus plaatsvervangend directeur K. Follings. In de open inrichting in Doetinchem mogen alleen gedetineerden worden geplaatst die nog maar een half jaar celstraf hebben te gaan. Volgens Follings bekijkt het ministerie van justitie nu of de ontsnapping van de cocanehandelaar het gevolg is van een “hiaat in het systeem of van een persoonlijke fout”.

Volgens Follings is de fatale overplaatsing veroorzaakt door “de overbelasting van het selectie-apparaat van het ministerie van justitie”. Een woordvoerster van het ministerie zegt daarover geen aanwijzingen te hebben. De huidige vijftien penitentiaire consulentes die adviseren over de plaatsing vn de ongeveer zevenduizend gedetineerden in Nederland kunnen volgens Follings het werk niet langer aan.

Alle gedetineerden krijgen in hun cel bezoek van zo'n consulente die adviseert in wat voor soort gevangenis - van zeer streng bewaakt tot een open inrichting - zij moeten worden geplaatst. Ook de gevangenis brengt een advies uit. De adviezen worden behandeld door de selectie adviescommissie voor langgestraften (langer dan een half jaar), de commissie voor kortgestraften of de speciale commissie voor vrouwelijke gedetineerden.

De laatste jaren streeft Justitie ernaar zo veel mogelijk rekening te houden met de verschillende soorten gevangenen en de opgelegde straf.

Daardoor is er een bonte verscheidenheid ontstaan aan penitentiaire regimes. “Vroeger zat alles gewoon bij elkaar: de witte-boordencrimineel naast de inbreker. De steeds zorgvuldiger selectie die moet worden toegepast, betekent extra werk voor de consulentes”, zegt Follings.

Vorig jaar is er nog eens extra werk bijgekomen doordat er op last van het ministerie van justitie ook naar moet worden gestreefd elke gedetineerde zo dicht mogelijk bij huis te plaatsen. Hierdoor kan hij makkelijker bezoek ontvangen en worden de reiskosten gedrukt als hij een dagje met verlof gaat.

Door de overplaatsing naar Doetinchem heeft de cocanehandelaar in verschillende opzichten een voorsprong kunnen nemen op Justitie. In Doetinchem krijgen gedetineerden een keer per maand weekendverlof.

Iemand die wil ontsnappen krijgt dus minimaal twee dagen de tijdzich uit de voeten te maken.

Advocaat mr. E. Deen van de cocanehandelaar zegt dat zijn client zich beraadt om in hoger beroep op de zitting te verschijnen. Als een verdachte niet verschijnt kan een advocaat worden verhinderd het woord te voeren.

    • Marcel Haenen