'Indianen in Suriname geexecuteerd'

ROTTERDAM, 13 JUNI. Het Surinaamse leger heeft vorig jaar februari zes opstandige Indianen geexecuteerd die zich verzetten tegen een pact dat legerleider Bouterse zou hebben gesloten met 'commandant' Thomas, leider oekajana-Indianen.

Dat zei voorzitter G.E.J. Pierre van de Surinaamse mensenrechtenorganisatie Alfobigi '86 gisteren op de televisie bij de TROS. Volgens Pierre zijn op 6 en 7 februari 1990 in de buurt van het vliegveld Zanderij Romeo Winter en Hesdy Jubitana neergeschoten door een peloton militairen onder leiding van luitenant Melvin Linscheer.

Jubitana had de Nederandse nationaliteit. Twee weken later zijn volgens Pierre in de buurt van het Indianendorp Apoera Harold Yoekawarie, Pico Sabajo, Mike Karamat-Ali en Billie Pawjali door hetzelfde peloton van Linscheer geexecuteerd. De executies zijn door Indianen uit Apoera gezien. De lijken zijn op een bij de Indianen bekende plaats begraven. Pierre zegt met twee militairen te hebben gesproken die betrokken waren bij de executies.

De zes Indianen staan bij Amnesty International officieel te boek als vermist. Mensenrechtenactivist Stanley Rensch ken berichten over de moorden. Vanuit verschillende bronnen is hem bevestigd dat de excuties hebben plaatsgehad, maar Rensch zegt niet tot publikatie te zijn overgegaan omdat getuigen niet bereid waren in het openbaar te treden en omdat de bewijsstukken, in dit geval de lijken, ontbraken. “Wie in Toekajana-land probeert lijken op te graven is zelf een lijk”, aldus Rensch. Volgens Rensch is de opdracht voor de executies afkomstig van legerleider Bouterse.