'Haarlem reageert niet op ombudsman'

HAARLEM, 13 JUNI. De gemeentelijke ombudsman van Haarlem acht de wijze waarop het college van B en W met zijn aanbevelingen omgaat ontoelaatbaar.

In zijn jaarverslag over 1990 wijst ombudsman drs. A. Lagerweij erop dat het college over 74 van de 172 afgedane dossiers geen beslissing heeft genomen. Volgens de Verordening gemeentelijke ombudsman moet het college binnen twee maanden nadat een rapport is uitgebracht en besluit nemen over de aanbeveling die de ombudsman daarin doet. In Haarlem wordt zelfs de termijn van zes maanden, die Lagerweij inmiddels is gaan hanteren, vaak niet gehaald. De gemeente Haarlem wil geen commentaar geven; het jaarverslag is “bestuurlijk nog niet besproken”.