Goedkeuring jaarrekening Infotheek blijft uit

ROTTERDAM, 13 JUNI. De jaarrekening van de Leidse PC-verkoper Infotheek wordt niet goedgekeurd door de externe accountant. Volgens een verklaring van de onderneming schiet de administratie van enkele dochterondernemingen tekort.

De accountant heeft tevens verklaard dat de slechte verslaggeving geen twijfel oproept over de continuteit van de onderneming. Volgens Infotheek zal de administratie van de betreffende dochters in de loop van dit jaar op orde worden gebracht.

Ook deelde de onderneming mee dat de vermogenspositie is versterkt. Met bankiers is overeenstemming bereikt over het omzetten van een kort krediet van 20 miljoen gulden in een zevenjarige achtergestelde lening. Daarmee zou het garantievermogen worden versterkt tot 20 procent van het balanstotaal. De nieuwe achtergestelde lening is converteerbaar. In geval van conversie wordt aan bestaande aandeelhouders een voorkeursrecht toegekend.

Eind mei werd duidelijk dat Infotheek vorig jaar een verlies van 433.000 gulden heeft geleden, vergeleken met een winst van ruim 14 miljoen gulden in 1989. Het slechte resultaat was grotendeels te danken aan slecht management, aldus erkende algemeen-directeur en oprichter-grootaandeelhouder W. van Leenen bij de presentatie van de jaarcijfers. Het management van de onderneming kon de snelle buitenlandse expansie niet bijhouden.

In een pas verworven Britse dochter deden zich tegenvallers voor die pas bij het samenstellen van de jaarrekening boven water kwamen.

Gebrekkige communicatie tussen de nieuwe Britse dochter en de holding in Nederland, een slecht rapportage-systeem en een Nederlandse boekhouder die de expansie boven het hoofd groeide zouden de werkelijke gang van zaken maanden voor de Nederlandse directie verborgen hebben gehouden. De mogelijkheden van Infotheek om geld te lenen bij de bank raakten nagenoeg uitgeput en het eigen vermogen was gedaald tot 31,6 miljoen.