Gerechtshof wijst eis aio's van een volledig salaris af

DEN HAAG, 13 JUNI. Het gerechtshof in Den Haag heeft vanmorgen in hoger beroep de eis van de assistenten-in-opleiding (aio's) afgewezen om uitta)ling van het volledige salaris met terugwerkende kracht tot de datum van aanstelling.

Daarmee bekrachtigde het hof de uitspraak van de president van de rechtbank in Den Haag die de eis tijdens een kort geding eveneens afwees.

De assistenten-in-opleiding vormen een nog jonge categorie medewerkers aan de universiteiten. Sinds 1986 kunnen studenten na hun doctoraal een aanstelling als wetenschappelijk assistent krijgen om te promoveren. Anders dan voor 1986 worden zij, omdat ze ook onderwijkrijgen, gekort op hun salaris. Het eerste jaar met 45 procent, het tweede 40 procent, het derde 30 procent en het laatste jaar 15 procent.

De aio's menen dat zij onterecht worden beschouwd als gedeeltelijk student. Zij eisen eenzelfde status als de raio's (rechterlijke-assistenten-in-opleiding) en trainees bij het ministerie van buitenlandse zaken, die niet worden gekort op hun salaris.

Bovendien zou volgens hen het onderwijs gemiddeld slechts 12 procent van de opleigsduur uitmaken.

Landsadvocaat mr. J.L. de Wijkerslooth stelde tijdens de zitting dat bij de salarisconstructie zeer weloverwogen het produktieve en onderwijs-deel is gescheiden. Bovendien onderstreepte hij dat de aio's niet in werkgeversbelang worden opgeleid. “De aanstelling van de aio staat niet in het teken van de doelstelling van de universiteit als werkgever. Dat is het cruciale verschil met de door de klagers genoemde voorbeelden als de raio en drainee”, aldus De Wijkerslooth namens het ministerie van onderwijs.