Franse Bull weer met Japans NEC in gesprek

PARIJS, 13 JUNI. De Franse nationale computergigant Bull zal het overleg met het Japanse elektronica-concern NEC over deelneming van NEC in Bull snel hervatten. Dit heeft president Francis Lorentz van Bullsteren meegedeeld.

De doelstellingen van de regering en van ons zijn nu duidelijk, zo verklaarde Bull-president Francis Lorentz gisteren. “Uitbreiding van de deelneming van NEC in Bull mag niet tot een ongecontroleerde vergroting van de Japanse invloed leiden.”

Direct na haar benoeming tot premier gelastte Edith Cresson een nieuw onderzoek naar uitbreiding van de deelneming van NEC in Bull (omzet 12 miljard gulden), de Franse staatsonderneming die vorig jaar ruim vijf miljard franc verlies leed.

Cresson die een kruistocht tegen de expansie van het Japanse bedrijfsleven in Europa leek te ontketenen, sprak haar veto uit over het beginselbesluit van haar voorganger Rocard dat NEC voor vijf procent mag deelnemen in het kapitaal van CMB (Compagnie de Machines Bull), de overkoepelende holding. NEC (Japans vierde elektronica-concern en iets kleiner dan het Nederlandse Philips dat een omzet heeft van 55 miljard gulden) bezit nu 15 procent van het kapitaal van Bull HN, het Amerikaanse filiaal van de Franse multinational.

Lorentz verdedigde het besluit van Cresson gisteren met de verwijzing naar een “des-informatie campagne” in de Japanse pers die eind april had gemeld dat NEC voor 15 procent zou deelnemen in CMB.

De operatie om NEC te laten deelnemen in de holding CMB heeft twee redenen. De aanwezigheid van NEC in Bulls verliesgevende Amerikaanse filiaal staat een mondiale reorganisatie van Bull in de weg. Wegens zijn verliezen moet Bull zeven van zijn dertien fabrieken sluiten en duizenden van zijn werknemers ontslaan.

Bull wil daarnaast nauw blijven samenwerken met NEC, dat technologie levert voor de grote computersystemen van Bull waarmee duizend van de grootste afnemers van de Franse onderneming zijn uitgerust. Zonder NEC zou Bull moeite hebben zijn klanten service te verlenen.

Lorentz zei gisteren dat Bull “en zijn aandeelhouder” (de Franse staat die 97 procent van de aandelen CMB bezit) “zoals in het verleden wil garanderen dat het zijn absolute strategische vrijheid behoudt”.

Cressons kruistocht tegen Japan ontlokte twee weken geleden een unieke diplomatieke reactie uit. Het Japanse ministerie van buitenlandse zaken ontbood de Franse ambassadeur voor een officieel protest. Een dag later trok Tokio het protest in door te verklaren dat die niet formeel was, en feliciteerde premier Kaifu mevrouw Cresson met haar benoeming, twee weken eerder.