ENERGIEBESPARING

Van talrijke mogelijkheden om energie te besparen wordt veel te weinig gebruik gemaakt. Naast het ontwikkelen van nieuwe technieken dient veel meer aandacht te komen voor zaken als kennisoverdracht, introductie, marketing en maatschappelijke aanvaarding van deze technieken.

Dat stelt de Raad voor Milieu en Natuur Onderzoek (RMNO), een van de belangrijkste milieu-adviesorganen van de overheid, in een vandaag verschenen rapport. De RMNO wijst erop dat in energiebesparing veel hogere cijfers te halen zijn dan de 20 procent bezuiniging in tien jaar waar de overheid naar streeft.