Eigen vermogen van Newtron was vijf maanden lang negatief

ROTTERDAM, 13 JUNI. Het beursgenoteerde automatiseringsbedrijf Newtron heeft vijf maanden (tot en met afgelopen maart) geopereerd met een negatief eigen vermogen. Op het officiele deel van de beurs zou het bedrijf geweerd zijn. Newtron heeft notering op de Parallelmarkt. De slechte vermogenspositie was het directe gevolg van goodwill-afboekingen voortvloeiend uit aquisities.

In het jaarverslag schrijft de directie dat in januari 1991 uit een onderzoek naar de financiele gang van zaken bleek dat voor de continuteit van de onderneming moest worden gevreesd. “Niet alleen bleken omzet en resultaat beduidend te zijn achtergebleven bij eerdere prognoses, maar was ook het eigen vermogen tot onder nul gedaald.”

Volgens een woordvoerder van het bedrijf dook het eigen vermogen al in de laatste maanden van 1990 onder nul. Het probleem werd pas ontdekt in de periode januari-februari en verholpen met een onderhandse emissie van 27 maart. Grootaandeelho W.M Smit was toen bereid opnieuw geld in het fonds te steken. Deze emissie is op 31 december in de boeken gezet. Het eigen vermogen, zo bevestigde de onderneming desgevraagd, was vijf maanden lang 8 miljoen gulden negatief.

Uit het jaarverslag blijkt ook dat Newtron een claim van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds heeft overgedragen aan aandeelhouder Smit.

Newtron bestrijdt de vordering van het ABP maar wil niet zeggen of de zaak nog onder de rechter is. Als tegenprestatie voor de overrname van de aanspraken is de aandeelhouder een optie van 450.000 aandelen Newtron tegen een uitoefenprijs van 5 gulden per aandeel toegezegd.

Het is al maanden onrustig bij Newtron. Eind maart keerde oprichter Willem Smit terug in het bestuur om de onderneming met een financiele injectie uit het slop te trekken. Hij was daarvoor commissaris. De directie van de onderneming bestaat na het vertrek van algemeen directeur Stam, financieel directeur Wiersma en divisirecteur Zondag, behalve uit Smit uit directeur N.B. Aka en de nieuw aangetreden president-directeur mr G.van den Brink. Als commissaris fungeert nu drs. P.B. de Ridder, de Amsterdamse advocaat mr. F. Salomonson wordt voorgedragen. Eerder dit jaar is mevrouw drs. Smit Kroes als commissaris teruggetreden.

Eerder maakte Newtron bekend dat de winst over 1990 scherp is gedaald tot 6 miljoen gulden. Begin februari was nog meegedeeld dat de winst zeker 18 miljoen gulden zou bedragen. Dat was al 5 miljoen gulden minder dan een eerder prognose.

    • Michel Kerres