Cresson stuurt meer hulp en politie naar voorsteden

PARIJS, 13 JUNI. Om een 'hete zomer' in de Franse voorsteden met hun tarijke wrkloze immigrantenbevolkingen te voorkomen, heeft de Franse premier, Edith Cresson, gisteren vijftien maatregelen bekend gemaakt.

Voor 300.000 jongeren in de 400 gemeenten en wijken waar grote werkloosheid heerst en sociale spanningen bestaan, zullen allerlei tijdelijke voorzieningen in het leven worden geroepen. Tegelijkertijd wordt de politie met duizend man uitgebreid.

De Franse regering en de publieke opinie zijn ongerust over de sociale spanningen en toeneming van geweld in de 'banlieus' waar het grootste deel van de 2,6 miljoen Franse werklozen woont. De regering besloot op te treden na het jongste incident, afgelopen weekeinde in de industriestad Mantes-la-Jolie, 60 kilometer ten westen van Parijs. Bij een 'rodeo' met gestolen auto's kwam toen een politieagente om het leven. Een jonge Algerijn werd door de politie doodgeschoten.

Met het hele pakket maatregelen is 140 miljoen franc (bijna 50 miljoen gulden) gemoeid,waarvan de staat overigens slechts 35 miljoen betaalt.

De rest moet door lokale overheden worden opgebracht. De regering betaalt maar tien miljoen meer dan vorig jaar, toen een vergelijkbare reeks maatregelen werd genomen, wat niet verhinderde dat in oktober in Vaulx-en-Velin, een voorstad van Lyon, een uitbarsting van geweld en vernielingen plaats had, nadat een jonge immigrant dodelijk was verwond bij een aanrijding door een politieauto.

Acht maatregelen zijn getroffen om 300.000 jongeren vertier te bieden tijdens de zomermaan()den, wanneer de temperaturen hoog en de temperamenten licht ontvlambaar zijn. Er zullen 500 voetbalveldjes worden aangelegd, een militaire school geeft sportstages, 300 jongelui worden ingezet bij de bestrijding van bosbranden, enkele duizenden kunnen frisse lucht happen bij jonge boeren in de provincie en een honderdtal worden ingeschakeld bij hulpverlening in Afrika. Vorig jaar konden 220.000 jongeren deelnemen aan soortgelijke activiteiten.

Uitbreiding van de politie met dizend man is de belangrijkste preventieve maatregel om incidenten en geweldsuitbarstingen te voorkomen. Daarnaast zullen honderden hulpagenten en hulpgendarmes worden ingeschakeld. Want de “autoriteit van de staat moet op elk moment en op alle plaatsen kunnen worden uitgeoefend', zo zei minister van binnenlandse zaken Philippe Marchand gisteren. De regering komt hiermee tegemoet aan de eisen van de politie in steden als Mantes-la-Jolie, die klaag over onderbezetting.

De oppositie in het parlement onthaalde de bekendmaking van Cresson op honende kritiek en zoveel kabaal, dat parlementsvoorzitter Laurent Fabius zich liet ontvallen dat de “Nationale Assemblee geen voetbalstadion is”. De gaullistische leider Jacques Chirac noemde het de schuld van de regering dat “in de banlieus de wet van de jungle heerst”. Hij eiste dat paal en perk wordt gesteld aan de illegale immigratie en familiehereniging. “Ik heb de indruk dt ik niet Chirac maar Jean-Marie Le Pen hoor”, sloeg Cresson terug.

De leider van het uiterst-rechtse Front National spint garen bij de toeneming van het geweld in de voorsteden. Bij tussentijdse kantonnale verkiezingen in Poissy, een industriestad op dertig kilometer van Mantes-la-Jolie, behaalde de kandidaat van het FN zondag veertig procent van de stemmen. Op 19 juni houdt het Front National een grote demonstratie in Parijs. Deze polarisatie is deels het gevolg van het parool dat president Mittrand zijn nieuw premier meegaf na haar aantreden: een “donderende dialoog” te voeren. Een ander gevolg is dat de communisten Cresson in het parlement steun geven. De PCF vreest dat Mitterrand aanstuurt op vervroegde verkiezingen waarbij de communisten volgens opiniepeilingen waarschijnlijk flink zullen verliezen.

Sinds het aantreden van Cresson, bijna een maand geleden, is ook soaal-economisch van lawaaiige conflicten sprake: stakingen en protestdemonstraties volgen elkaar vrijwel dagelijks op. Dinsdag demonstreerden 70.000 gezondheidswerkers in Parijs tegen de lage lonen in deze sector. Maar de regering houdt vast aan een zuinig beleid met inflatiebestrijding en handhaving van het begrotingstekort als belangrijkste prioriteiten. Om het tekort van acht miljard gulden bij de sociale zekerheid weg te werken, worden de werknemers aan de kassa geroepen: de sociale premies gaan met ingang van l juli met 0,8 procent omhoog.

    • Jan Gerritsen