Britse Conservatieven stellen de verschillen over Europa op scherp

LONDEN, 13 JUNI. De kloof tussen anti- en pro-Europeanen in het kamp van de Britse Conservatieven is verder vergroot door een hernieuwde aanval van de Thatcher-getrouwe ex-minister Nicholas Ridley op premier Major. Pro-Europeanen schaarden zich ogenblikkelijk achter de premier en beschuldigden de anti's van het verspreiden van “vergif”. Minister van financien Norman Lamont bezwoer zijn partijgenoten toch geen ruzie te maken over de lopende onderhandelingen inzake verdere politieke en monetaire eenheid in Europa. En Majors zegsliedenebben laten weten dat hij de anti's morgen lik-op-stuk zal geven, al was het maar om zijn capaciteit tot leiding geven te bevestigen.

Gisteren “barstte” - om de woorden van minister van buitenlandse zaken Douglas Hurd te gebruiken - “de zeepbel” door uitlatingen van Ridley, dat John Major het recht niet heeft om mevrouw Thatcher “de mond te snoeren over Europa” en haar te maken tot een “trappisten-non”. Ridley, een vurige Thatcher-aanhanger, die politiek struikelde over onberaden uitlatingen over Duitsers binnende Europese Gemeenschap, voert al langer een loopgravenoorlog om het standpunt van zijn vroegere meesteres te verdedigen. Ridley betoogde dat het onderwerp Europese integratie zo belangrijk is, dat openlijk debat daarover uitgaat boven het verlangen de eenheid in de partij te bewaren.

Het resultaat van Ridley's aanval was dat een ongewoon groot aantal pro-Europa Conservatieven demonstratief kwam opdagen voor een commissievergadering met minister van financien Norman Lamont.Daar gaven ze de voorzitter van de commissie, de anti-federalistische parlementarier Bill Cash, te verstaan dat hij zijn voorzitterschap wel kon vergeten, indien hij niet ophield verdeeldheid te zaaien jegens de zittende regering. “Het was een complete lynchpartij”, beschreef een van de aanwezigen de besloten bijeenkomst. Norman Lamont verzekerde Euro-sceptici, dat in tegenstelling tot eerdere berichten, de Britse regering nog geen duimbreed heeft toegegeven op het punt van een Europese munt. gelijkertijd stelde hij de pro-Europeanen gerust door geen enkele afloop van het intergouvernementeel overleg over politieke en monetaire eenwording bij voorbaat uit te sluiten.

Een opstekertje voor Major was de beslissing van de Conservatieve European Reform Group, die een verdere Europese integratie afwijst, zich achter het beleid tot nu toe van de premier op te stellen. De secretaris van de 72 man sterke factie, Teddy Taylor, sprak bestraffend over de spelbederf-tactiek van de Brugge-groep e lovend over de strategie van Major. “Precies goed”, zei Taylor, “een hoop Euro-waffle, want daar houden ze daar (op het vasteland van Europa) van, maar zonder dat ze ook maar een inch hebben toegegeven.”

    • Hieke Jippes