Bobel kan geen gecontroleerde cijfers geven

AMSTERDAM, 13 JUNI. Het beursfonds Bobel is niet in staat voor de uitgeschreven aandeelhoudersvergadering van 28 juni aanstaande een door de accountant goedgekeurde jaarrekening te presenteren. Dat heeft de beleggingsmaatschappij gistermiddag laten weten.

Bobel behoort tot het netwerk van de Zwitserse beleggingsmaatschappij Sasea van de regelmatig in opspraak gekomen Italiaanse zakenman Florio Fiorini. Nadat Bobel eind 1989 als bestraffing voor het onvoldoende inlichten van zijn aandeelhouders uit de officiele beursnotering verdween, kwam de beleggingsmaatschappij vorige maand wederom opspraak. De Vereniging van effectenbezitters (VEB) kondigde toen aan dat zij een bedrijfsenquete willen aanvragen bij het Amsterdamse gerechtshof wegens onbehoorlijk bestuur.

De VEB heeft vooral bezwaar tegen het uitlenen van praktisch het volledige vermogen van Bobel aan zijn moedermaatschappij Sasea. Niet alleen is dit in strijd met een gespreid beleggingsbeleid, zo meent de VEB, ook is een belegging in Sasea, dat zelf in financiele problemen verkeert, n verantwoordelijk te noemen. De VEB zegt inmiddels “een heel eind op weg” te zijn met het vergaren van voldoende aandelen voor het aanvragen van een enquete.

De VEB maakte vorige maand in verband met deze kwestie tevens bezwaar tegen de benoeming van ir J.J. Kraaijeveld van Hemert, voorzitter van de raad van commissarissen van Bobel, tot commissaris bij Smit-Internationale. De gebeurtenissen bij Bobel hadden volgens de VEB bewezen dat Kraaijeveld van Hemert niet in staat zou zijn zijn taak als commissaris naar behoren te vervullen. De benoeming bij Smit is desondanks doorgegaan.

Bobel bevestigt in het gisteren uitgegeven persbericht dat van het vermogen van 173,2 miljoen gulden 172,5 miljoen gulden is uitgeleend aan Sasea. Het afgelopen jaar werd een winst van 13,8 miljoen gulden behaald die volgens een woordvoerder vrijwel geheel bestaat uit rente op deze lening. De jaarrekening kan niet tijdig worden goedgekeurd, omdat de controle van jaarrekening van Sasea nog niet is afgerond, aldus de verklaring.

Het uit dezelfde stal afkomstige beursfonds Chamotte Unie kon de accountantscontrole op de eigen jaarrekening niet op tijd afronden en zal eveneens uitstel aanvragen voor het uitbrengen van de jaarstukken aan een op 28 juni te houden aandeelhoudersvergadering. Chamotte deelt wel mee vorig jaar een verlies van 58,6 miljoen gulden te hebben geleden.