Afkeuring bepleit van korte opleidingen aan hogeschool

ROTTERDAM, 13 JUNI. De HBO-Raad wil dat de minister de hogescholen voorlopig geen toestemming geeft in de eerste fase tweejarige opleidingen te beginnen. De hogescholen hebben voor 38 van dergelijke cursussen 'kort-hoger beroepsonderwijs' goedkeuring gevraagd.

De verenigingsraad besloot gisteren dat eerst een studie nodig is naar de maatschappelijke behoefte aan deze variant. Ook moet worden bekeken wat de inhoud van deze korte opleidingen dient te zijn en op welk niveau en met welk diploma zij worden afgesloten.

Werkgeversvertegenwoordigers in de SER zeiden onlangs te betwijfelen of er wel behoefte is aan deze opleidingen.

De minister moet ook het goedkeuren van 'gewone' nieuwe opleidingen opschorten tot de nieuwe wet op het hoger onderwijs is ingevoe vindt de Raad. De hogescholen dienden daarvoor in de afgelopen jaren vele honderden aanvragen in, dit voorjaar nog 139. Het grootste deel daarvan is 'uit voorzorg' ingediend: om te voorkomen dat te zijner tijd vertraging ontstaat wordt ook al voor opleidingen die nog maar 'worden overwogen' goedkeuring gevraagd. De nieuwe wet verplicht de hogescholen tot onderlinge taakverdeling. Zij is op dit moment bij de Tweede Kamer in behandeling.