Aandeelhouders Uni-Invest in opstand

AMSTERDAM, 13 JUNI. Een beleggingsresultaat dat vorig jaar kelderde van 17,7 naar 2 miljoen gulden, transacties met 'bevriende relaties', een directeur die sinds 1 mei alleen nog maar bereid is 'formele werkzaamheden' te verrichten en een beurskoers van circa 35 gulden bij een in het jaarverslag genoemde intrinsieke waarde van circa 72 gulden. Dat waren gisteren de belangrijkste ingredienten voor een roerige aandeelhoudersvergadering van Uni-Invest, een beleggingsinstelling in onroerend goed, officieel genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs.

De ongeveer 25 aanwezige aandeelhouders waren eensgezind. Volgens hen danst Uni-Invest naar de pijpen van M. Brouwer en R.P.J. Ansems. Die vertegenwoordigen via een net van vennootschappen 65 procent van de aandelen van het Amsterdamse fonds. En met door Brouwer en Andems gecontroleerde ondernemingen zou Uni-Invest transacties doen die voor haar commercieel nadelig zijn en dus lucratief voor Brouwer en Anms.

“Ik krijg een Noro-gevoel. Er is sprake van belangenverstrengeling. Een aandeelhouderscommissie moet een onderzoek instellen”, zei een van de aandeelhouders.

Die commissie haalde het niet, de grootaandeelhouders stemden tegen. Wel zegde president-commissaris mr J.C.F. Pons onder druk van advocaat mr J.D. Kleyn toe een buitengewone vergadering van aandeelhouders te beleggen. Daarop zal een groot aantal vragen die Kleyn namens zijn Belgische clienten (samen hebben die een belang van 14 procent) aan de directie van Uni-Invest had gesteld worden behandeld.

De Amsterdamse beleggingsmaatschappij investeerde vorig jaar voor 77 miljoen gulden. Daarmee steeg het belegd vermogen met meer dan 25 procent tot 267 miljoen gulden. Het gaat hier om 13 onroerend goed BV's waarin onder mweer hotels zijn ondergebracht. Die zou Uni-Invest hebben gekocht voor 13 tot 14 maal de jaarlijkse huuropbrengst. “Op dit moment doen zelfs A-locaties niet meer dan 10 keer de huuropbrengst”, schamperde een aandeelhouder. Dat zou volgens hem ook verklaren waarom de intrinsieke waarde van de beleggingen niet overeenkomt met de beurskoers. “Het onroerend goed staat gewoon te hoog in de boeken. Er is te hoog ingekocht.” Pons twijfelde zelf.

“Ik sta voor alle opties open.” Hij gaf te kennen dat de beleggingen misschien opnieuw moesten worden gewaardeerd.

Uni-Invest heeft de investeringen van vorig jaar met voornamelijk vreemd vermogen gefinancierd. Omdat de beurskoers onder de nominale waarde van 50 gulden per aandeel lag, kon Uni-Invest niet emitteren en moest het tegen duur geld onder meer kortlopende kredieten afsluiten.

De rentelasten stegen onder andere daardoor met ruim 5 miljoen gulden tot 12 miljoen gulden. Pons wilde gisteren wel toegeven dat bij aankoop van de onroerend goed beleggingen een “voorschot op de emissie was genomen waardoor problemen zijn ontstaan”.

Maar waarom dan toch geinvesteerd? Want in het directieverslag over 1989 merkte enig directeur E.B. van den Biggelaar - niet op de vergadering aanwezig - op dat alleen aan nieuwe beleggingen gedacht zou worden als uitzicht zou bestaan op uitbreiding van het eigen vermogen. “U zou consolideren! Daar mochten we als aandeelhouders op rekenen”, kwam het vanuit de zaal.

Het verweer van Pons: “Consolideren betekent niet: stilzitten. Vooral de hotel-BV's waren een mooie kans.” Mr Kleyn nam met die verklaring geen genoegen. Hij wilde weten van wie die 13 venootschappen waren.

Pons wilde niet verder gaan dan dat het ging om transacties “met bevriende relaties”.

De aandeelhouders werden bozer en bozer. “Welnee, Van den Biggelaar was een vazal van de twee groot-aandeelhouders. Die heeft gedaan wat zij wilden”, vermoedde een aandeelhouder.

De vragenlijst van advocaat Kleyn bevat ongeveer 20 vragen. Een vraag betreft een lening van 27 miljoen gulden die Uni-invest vorig jaar heeft verstrekt tegen 8 procent - “onder de marktrente, niet at armth length” - aan een niet nader aangeduide partij. (Pons liet gisteren weten dat Uni-Invest daarvoor als zekerheid eigen aandelen in onderpand heeft gekregen. Dan moet er een aandeelhouder bij die lening betrokken zijn. - red.) Maar Kleyn kreeg ook gisteren geen bevredigend antwoord op zijn vragen. Hij stelde daarom een buitengewone vergadering van aandeelhouders voor.

Pons ging daarmee akkoord. “We hebben toch nog zo'n vergadering nodig voor de benoeming van een nieuwe directeur”, zei hij. “Het zou wel fijn zijn als Van den Biggelaar er dan ook is om vragen te beantwoorden”, voegde Kleyn de president-commissaris toe.

    • Aai Schaberg