Ziekenhuizen gebruiken vaak sponsorgelden

NIJMEGEN, 12 JUNI. Driekwart van de grote Nederlandse ziekenhuizen - elk meer dan 600 bedden - maakt geregeld gebruik van sponsorgelden van het bedrijfsleven. Wanneer kleine ziekenhuizen worden meegerekend ligt het gemiddelde op 64 procent.

Dit blijkt uit een enquete van het Nationaal Ziekenhuisinstituut, waarvan de resultaten morgen in Nijmegen zullen worden bekend gemaakt op het congres 'Sponsoring in de gezondheidszorg'. Ziekenhuizen maken volgens de onderzoekers op steeds grotere schaal gebruik van sponsorgelden om financiele premen op te vangen. Het bedrijfsleven gaat daarbij op grote schaal in op verzoeken om bij te dragen in de kosten van bijvoorbeeld kleinschalige bouwactiviteiten, zoals het overkappen van een binnentuin. Ook voor de kosten van extra couveuses, winkeltjes, piccolodiensten, televisies, concertvleugels, personeelsfeesten en -sportdagen, brochures voor patienten of huisartsen, jubileumboeken en kunstexposities wordt eregeld de hulp van firma's ingeroepen. De helft van de ziekenhuisdirecties zegt dat het sponsorbedrag onder de vijftig mille per jaar ligt. Bij zes procent overschrijdt het bedrag aan sponsorgeld ruim een miljoen. Het gemiddelde wordt door de onderzoekers op 175.000 gulden gehouden. De farmaceutische industrie treedt in veruit de meeste gevallen op als sponsor, direct gevolgd door toeleveranciers van medische apparatuur. Ook bouwbedrijven en de levensmiddelenbranche maken vaak gebruik van sponsormogH)lijkheden. Zeventien procent van de ziekenhuizen maakt gebruik van meer dan vijf verschillende bedrijfstakken. De meest voorkomende tegenprestatie die de sponsors eisen is de mogelijkheid op beperkte schaal reclame voor zichzelf te maken. In enkele gevallen eist de sponsor als tegenprestatie dat het ziekenhuis produkten van het bedrijf gaat afnemen. In sommige gevallen wil de sponsor nadrukkelijk geen enkele vorm van tegenprestatieP)Uit de enquete blijkt dat 65 procent van de ziekenhuizen ofwel met sponsoring wil beginnen of de tot nu toe ontstane cultuur verder wil uitbreiden.

Van de kleine ziekenhuizen - tussen 200 en 300 bedden - zegt tachtig procent met sponsoring te willen beginnen. Om de zaak in de toekomst niet uit de hand te laten lopen is een aantal ziekenhuizen al bezig voor zich zelf richtlijnen op te stellen. De ziekenhuisdirecties menen dat primaire ziekenhuistaken niet uit sponsorgeld moeten worden gefinancierd. De onderzoekers stellen dat het bedrijfsleven nl wordt overspoeld met aanvragen voor sponsoring en de kans dus klein is dat firma's zich zelf zullen aanmelden. De ziekenhuizen zullen daarom een actief wervingsbeleid op moeten zetten om potentiele sponsors te benaderen, zo stellen de onderzoekers. Daarbij moet een beroep worden gedaan op adviesbureaus en “professionele subsidiologen,” aldus het rapport.