Wallage en CDA blijven verdeeld over onderwijswet

DEN HAAG, 12 JUNI. Staatssecretaris Wallage (onderwijs) en het CDA zijn het ook gisteren niet eens geworden over de basisvorming. Dit bleek op de zesde dag van het debat in de Tweede Kamer over de invoering van het gemeenschappelijk pakket van veertien vakken voor alle leerlingen in de eerste jaren van MAVO, HAVO, VWO en LBO.

Wallage vond de belangrijkste wijzigingen van de christenemocraten “onbegrijpelijk”. Zo vroeg hij zich af wat het motief van het CDA is om de basisvorming niet te beperken tot drie jaar zoals Wallage wil, maar daar ook het vierde leerjaar bij te betrekken. Dit lost volgens de staatssecretaris het door het CDA gesignaleerde probleem van de overladenheid van het programma niet op. CDA-woordvoerder Hermes zei echter alleen de vrijheid van de scholen te willen vergroten die eerder willen beginnen met niet in de basisvorming opgenomen emenvakken. Hij kondigde aan vandaag met een gewijzigd amendement te komen dat niet het hele vierde jaar zoals het CDA eerder wilde, maar ten minste een deel daarvan vrijmaakt voor de basisvorming. Als morgen de Tweede Kamer de meer dan honderd amendementen doorneemt zal Wallage zijn definitieve standpunt bepalen. Wallage betitelde het voorstel van het CDA om kleine categorale MAVO- en LBO-scholen als 'aanhaakvariant' te laten voortbestaan als,strijdig met het regeerakkoord”. Daarin is afgesproken dat kleine scholen alleen kunnen voortbestaan als nevenvestiging van een brede scholengemeenschap. Hij gaf wel aan over 'aanhaakvarianten' als overgangsregeling te willen praten.