Verdeelde Veiligheidsraad blijft bij sancties tegen Irak

NEW YORK, 12 JUNI. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is er gisteren niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over een verzachting van de economische sancties tegen Irak. De kwestie zal op een nader vast te stellen tijdstip opnieuw worden besproken, waardoor de sancties voorlopig onverkort van kracht blijven.

De Westerse leden van de Veiligheidsraad betoogden dat Irak zich niet houdt aan de bepalingen van de wapenstiland. Tot de voorwaarden van het officiele staakt-het-vuren van 3 april behoren herstelbetalingen door Bagdad aan gedupeerden van de Iraakse agressie tegen Koeweit, de teruggave van Koeweitse bezittingen en de vernietiging van het Iraakse arsenaal aan vernietigingswapens. Twee leden van de Veiligheidsraad, Yemen en Cuba, bepleitten uitdrukkelijk een substantiele afzwakking van het economsche embargo tegen Irak. Ook twee permanente leden van de V-raad, de Sovjet-Unie en China, spraken zich uit voor een matiging, evenals Ecuador en India. Een vertegenwoordiger van de Iraakse missie bij de VN oefende later forse kritiek uit op de Verenigde Staten en de andere Westerse mogendheden. Hij stelde dat zijn land zich “dicht bij een ramp” bevindt indien de sancties niet worden afgezwakt. Ook zei hij dat Irak zich wel degelijk houdt aan de bepalingen van het staakt-het-vuren. Eerder had Iran per brief de Veiligheidsraad opgeropen Irak ervan te weerhouden shi'ieten in het zuiden van het land aan te vallen. Volgens Iran staan 100.000 Iraakse militairen op het punt honderdduizenden Iraakse shi'ieten aan te vallen die voor de troepen van Saddam Hussein zijn gevlucht naar moerasgebieden in het zuiden van Irak, dicht bij de grens met Iran. De Iraanse media berichtten gisteren over explosies die aan de grens waren te horen, volgens de Iraniers het begin van het offensief van het leger. In totaal bevinden zich in de moeras(H)sen ongeveer een miljoen shi'itische vluchtelingen, zo meldde het officiele Iraanse persbureau IRNA gisteren. Irak heeft de Iraanse beweringen evenwel tegengesproken en de Verenigde Staten hebben gezegd die niet te kunnen bevestigen. VN-functionarissen in Irak hebben tot dusverre evenmin aanwijzingen gevonden voor een dergelijk offensief.

Iran vond gisteren wel bijval van de Oostenrijkse president Kurt Waldheim, die gistereen bezoek bracht aan een kamp met Iraakse shi'itische vluchtelingen in Iran. De voormalige secretaris-generaal deed eveneens een beroep op de V-raad om een slachting onder de Iraakse shi'ieten te voorkomen. (AP, Reuter)