Vangst kokkels op Wadden beperkt

HARLINGEN, 12 JUNI. Het ministerie van landbouw en hetuzuzduktschap voor Vis en Visprodukten zijn het erover eens dat de vangst van kokkels op de Waddenzee moet worden beperkt. Zij spelen daarmee in op de afname van het aantal eidereenden in het gebied.Deze beschermde vogelsoort leeft van deze schelpen.

Het ministerie en de belangenvereniging van de vissers overleggen nog over de mate waarin de kokkelvangst wordt ingekrompen. Het ministerie meent dat de vangst met ten minste tweederde moet worden beperkt, het Produktschap vindt eenderde voldoende. Volgens J. de Vlas, bioloog bij het ministerie en belast met het Waddengebied, is het eigenlijk noodzakelijk dat de kokkelvangst in elk gal dit jaar wordt stopgezet.

“De eidereenden sterven door overbevissing van de kokkels. Vorig jaar was er al een tekort, nu is daarvan nog twintig procent over. De Waddenzee is leeggevist”, aldus De Vlas. Hij heeft zijn superieuren ook voorgesteld een deel van de Waddenzee permanent vrij te houden van visvangst om in de toekomst problemen als de huidige te voorkomen. Het Produktschap vindt een algeheel verbod op het kokkelvissen overdreven.

“Wij vinden wel dat de vangst moe worden beperkt”, zegt L.J. Zijp van het Produktschap, “zowel voor de vissers als voor de eidereenden.” De huidige kokkelvloot van 36 schepen kan met eenderde worden verminderd, stelt Zijp. Van overbevissing is volgens hem geen sprake. Een volledige sluiting van de kokkelvisserij ten behoeve van de eidereendenstand vindt hij onacceptabel. “We kunnen nauwelijks aan de vraag vanuit Spanje naar kokkels voldoen.” De Waddenvereniging is al jaren voorstander van het verbod op kokkelvissen in de Waddenzee. De milieu-organisatie vindt dat de vissers te veel op het Wad hebben gevist. In de Waddenzee zijn totaal 36 kokkelvissers actief, die gezamenlijk zo'n 150 miljoen gulden per jaar omzetten.