Taalmanipulatie

Wie wat zwart is wit noemt liegt, maar wie iets hoogs als iets laags weet te beschrijven komt vooruit in de politiek.

Wat tot voor kort “de zorgwekkend hoge werkloosheid” heette is nog steeds zorgwekkend, maar heet nu de “zorgwekkend lage participatiegraad in het arbeidsproce”. Het verschijnsel dat beschreven wordt is hetzelfde: van de Nederlandse bevolking krijgt een in verhouding tot andere landen verbazend klein deel zijn inkomen in de vorm van salaris.

De nieuwe woordkeus suggereert echter een andere oorzaak en dus een andere aanpak. Een hoge werkloosheid beschrijft een grote groep mensen die willen werken, maar dat niet kunnen. Er is geen vraag naar hun arbeid. Dat probleem werd aangeakt door de investeringen te stimuleren.

Van WIR tot vervroegde afschrijving - het maakte niet uit, de overheid sluisde miljarden naar het bedrijfsleven in de hoop dat ondernemers daarmee dingen deden die (in Nederland) banen zouden scheppen. Een lage participatiegraad in het arbeidsproces suggereert dat er wel werk is, maar dat de mensen dat niet aanpakken. De oplossing ligt voor de hand: verlaag de uitkeringen en verhoog de toetredingsdrempel tot het sociale paradijs. Dan zullen er wel meer mensen gaan werken.(EPHoge werkloosheid of lage participatie, slechts de naam van het beestje verandert. Maar de mensen die beleid moeten verkopen verliezen slechts hun haren. Taal blijft hun machtigste wapen.

    • Paul Frentrop