Sex, glamour en politiek cynisme in Campaign

Campaign, Ned.3, 20.25-21.18u.

Ze zijn er begin 1988 in de Engelse reclamewereld wekenlang druk mee geweest, want de zesdelige BBC-serie Campaign trok een breed publiek en de vraag was of ze gelukkig konden zijn met het beeld dat daaruit oprees van een imaginair Londens reclamebureau. De inrichting van de burelen was redelijk authentiek, daarover kon geen twijfel bestaan. De parafernalia waren evens uit het leven gegrepen - de jurken van Ralph Lauren, de pakken van Cerrutti, de zilverkleurige BMW, de Filofax en de flesjes Perrier, ja, dat klopte allemaal wel. De personages ook, die upwardly mobile types lopen er bij tientallen rond. Maar werd er nu werkelijk een goede indruk gegeven van het reilen en zeilen in de reclamewereld? Campaign, vanaf vanavond te zien via de NOS, balt in zes afleveringen veel samen wat in de werkelijkheid alleen in sterk verdunde v voorkomt: de intriges om de macht, de ambities, de haast, het cynisme van een politieke campagne, de prive-problemen van een vrouw die in die wereld carriere wil maken, de alom aanwezige flirt en de buitenechtelijke verhoudingen. Het bestaat allemaal wel, maar zelden zo geconcentreerd binnen enkele weken bij een reclamebureau. Too glamorous and too sexy, luidde uiteindelijk het oordeel van een vooraanstaand reclamemaker aldaar. De hoofdpersoon in derie is de vrouwelijke creative director bij het bureau Hamilton, Forbes & Kent (want zulke namen hebben die bureaus). Ze heeft als alleenstaande ouder de zorg over een jengelend zoontje en tegelijk de verantwoordelijkheid over een campagne waarmee de regering de povere staat van de gezondheidszorg wil verhullen. Dat laatste is hoogst actueel: steeds vaker grijpen overheden naar het wapen van de reclame om de schijn van beleid te wekken.

Intussen is het bureau een verzamelplaats van intriges en botsende ego's. De makers hebben zich vooraf terdege op de hoogte gesteld van het wereldje dat ze wilden portretteren. De uiterlijkheden zijn dan ook, naar de beste Britse dramatraditie, voortreffelijk in orde. Dat de gebeurtenissen extremer uitvallen en elkaar sneller opvolgen dan in de dagelijkse praktijk, is een onvermijdelijk gevolg van de dramatische verdichting. De enige smet op hun serie wordt gevormd door de spotjes en de advertenties die in dit reclamebureau wordenontworpen: die zien er knulliger uit dan de geacheveerde campagnes die doorgaans door zulke bureaus worden gemaakt.

    • Henk van Gelder