Schooldiploma is een paspoort voor het echte leven

De meesten van de 210.000 eindexamenkandidaten in het voortgezet onderwijs krijgen deze week hun diploma overhandigd. Een klein deel van de leerlingen doet vrijdag herexamen. Zij weten op 26 juni of zij alsnog een diploma krijgen.

AMSTELVEEN, 12 JUNI. Op de Casimir Scholengemeenschap in Amstelveen kregen gisteravond 59 VWO-leerlingen en 34 HAVO-leerlingen hun diploma uitgereikt. Vandaag zijn de 34 geslaagde MAVO-leerlingen aan de beurt.

Met de vlag in top en een aula vol stralende vaders, moeders, opa's en oma's werden de 93 leerlingen toegesproken door rectrix L. Starmans: “Didiploma is een stuk papier met symbolische waarde, een paspoort voor een vervolgopleiding. Het echte leven kan nu beginnen.” Behalve diploma's werden er ook nog prijzen uitgereikt. Gymnasiaste Lidwine de Vries nam een boek in ontvangst dat elk jaar door de Duitse ambassade wordt uitgeloofd aan de leerling die zich het meest heeft onderscheiden op het gebied van Duitse taal en literatuur. Steven de Graaff was door zijn docent Van Geffen uitgeroepen tot beste natuurkundeleerling van het Casimir en werd onderscheiden door de Nederlandse Natuurkundige Vereniging. Gymnasiast de Graaff, die een negen op zijn eindlijst had voor dit vak en in september natuurkunde gaat studeren, kreeg het boek 'Energie en entropie. De tweede hoofdwet van de thermodynamica' van P.W.

Atkins uitgereikt. Ook andere leerlingen die zich op een of andere wijze verdienstelijk hadden getoond voor het schoolleven werden in de schijnwerpers gezet. Zo prees biologiedocente Van Krien de broers Wai Fai en Wai Hang om hun excellente biologiepapers en hun milieubewust gedrag. “Ze kwamen altijd op de fiets, vaak zelfs op een fiets”, zo memoreerde de docente. De twaalf leerlingen van de Christelijke Agrarische School in het Groningse Oldekerk weten pas op 26 juni of ze geslaagd zijn. Zij misten het examen Nederlands op de eerste examendag omdat hun directeur niet op de hoogte was van een wijziging in het examenrooster. De leerlingen moeten dit deel vanet eindexamen tijdens de herexamens inhalen. Ongeveer 27.300 kandidaten hebben het eindexamen dit jaar niet gehaald. Althans dat is de verwachting, want al jaren staat het percentage gezakten van het aantal leerlingen dat zich aanmeldt voor een examen in het voortgezet onderwijs op precies 13. Onder de gezakte kandidaten bevindt zich ook het jongste Statenlid van Nederland, de 18-jarige Marjanne Besselink, die voor de PvdA in de Drentse Provinciale Staten zit. Zij zak voor haar VWO-examen. Sergeant Eric-Jan Onderstal (25) die onder het toeziend oog van twee officieren in het Iraakse Zakho eindexamen deed was fortuinlijker: hij heeft zijn HAVO-diploma gehaald.

Om te voorkomen dat in de examenuitslagen al te grote schommelingen optreden worden de beoordelingsnormen na de correctie van de examens soms bijgesteld. Dit jaar werden in 14 gevallen extra punten toegekend omdat het examen te zwaar was uitgevallen. Met name bij de vakken economie 2 voor het VWO en nauurkunde voor het LBO- MAVO-C werd de cesuur een flink eind opgetrokken. In negen examens bleek een vraagstelling voor te komen die onjuist was. Ofwel omdat er naar leerstof werd gevraagd die de leerlingen niet hadden hoeven leren, ofwel omdat de opgave zelf niet bleek te kloppen. Ook voor deze vakken werd de beoordelingsnorm verhoogd. De aanpassing van de onvoldoende-voldoende-grens wordt alleen ten gunste van de eindexamenkandidaten toegepast. Blijkt een examen veel te gemakkelijk te zijn uitgevallen dan laat men de beoordelingsnorm ongemoeid. De inspectie pleit al enige tijd voor een ijksysteem waarbij de moeilijkheidsgraad van examens constant wordt gehouden over een langere periode.