Ritzen wil geen extra jaar voor ingenieurs

ROTTERDAM, 12 JUNI. De cursusduur voor de universitaire ingenieursopleiding blijft vier jaar. Minister Ritzen (onderwijs) geeft geen gehoor aan het pleidooi van onder meer technische universiteiten en beroepsverenigingen om de cursusduur tot vijf jaar te verlengen. Dit blijkt uit de beidsnota over de technische opleidingen die de minister naar verwachting eind juni zal publiceren.

De technische universiteiten en beroepsverenigingen, waaronder het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, maken bezwaar tegen de vierjarige cursusduur die in 1982 werd ingevoerd. Zij vrezen dat universitaire ingenieurs binnen Europa dan in de problemen komen: bij een mogelijke Europese beroepserkenning van de ingenieur zou vier jaar te kort zijn.

De grootste Europese ingenieursvereniging FEANI - waaraan is gevraagd een Europese richtlijn voor te bereiden - erkent de vierjarige opleidingen wel. Een tweede aanleiding voor de discussie vormt de beperking van het recht op een basisbeurs tot de cursusduur plus een jaar. Die maatregel brengt veel studenten in de problemen, zo vrezen de colleges van bestuur van de drie technische universiteiten. In een brief aan de Tweede Kamer wijzen ze erop dat op dit moment de gemiddelde studiedr 5,5 jaar is. Eerder hebben visitatiecommissies in verscheidene technische studierichtingen geconstateerd dat meer studenten sneller zullen afstuderen als de universiteiten hun onderwijs beter organiseren, de studiebegeleiding verbeteren en als de studenten zelf harder werken.

Beperking van het recht op studiefinanciering zien de commissies ook als een bruikbare prikkel. Ritzen voelt om een aantal redenen niets voor verlenging van de cursusduur. Hij zou om te beginnen extra studiefinanciering eten verstrekken. Verder vreest hij dat de universiteiten bij verlenging onvoldoende zullen doen aan verbetering van het onderwijs, terwijl ook andere studierichtingen dan zullen vragen om een langere cursusduur. Volgens Ritzen zijn er geen aanwijzingen dat de Nederlandse ingenieur onderdoet voor zijn buitenlandse collega's. Ook het bedrijfsleven voelt niet veel voor een langere cursusduur.