Polen: deel van schuld gebruiken voor milieu

WARSCHAU, 12 JUNI. De Poolse premier, Jan Bielecki, heeft voorgesteld een deel van Polens buitenlandse schuld in te zetten voor verbetering van het zwaar aangetaste milieu in Polen. Hij deed dit voorstel gisteren aan ambassadeurs van de 17 landen die - verenigd in de Club van Parijs - schuldeisers zijn van Pole

Volgens Bielecki zou het geld in lokale valuta moeten worden gestort in een milieufonds. De schuldeisers zouden dan de tegenwaarde in dollars moeten kwijtschelden. Polen heeft geen geld om maatregelen tegen de vervuiling te nemen en ziet in de schuldenconversie de enige bron voor financiering. Polen heeft aan de landen die tot de Club van Parijs horen een schuld van 32 miljard dollar. In maart besloten de regeringen Polen een schuldvermindering van 50 procent te geven. Deze redtie, de meest royale tot nu toe, is ook de basis voor de onderhandelingen van Polen met buitenlandse banken, die nog 13 miljard dollar tegoed hebben. In het akkoord met de 17 regeringen staat een clausule die de schuldeisende landen toestaat een verdere reductie door te voeren. Volgens Bielecki zou tien procent van de schuld over een periode van 18 jaar kunnen worden gebruikt om de maatregelen voor het milieu te financieren. Het milieufonds zou zoende zo'n drie miljard dollar ter beschikking krijgen.

Voor de komende drie jaar zou elke keer 120 miljoen dollar vrijkomen, daarna jaarlijks 300 miljoen. De Club van Parijs heeft nog geen officiele reactie gegeven op het voorstel van Bielecki, maar vertegenwoordigers van de VS en Frankrijk hebben al gunstig gereageerd.

Andere clubleden, zoals de grootste schuldeiser Duitsland, hebben nog geen standpunt ingenomen. Bielecki doet het voorstel ook vergezeld gaan van enige concrete projekten die door het fonds kunnen worden gefinancierd. Van groot belang is daarbij vermindering van de uitstoot van zwaveldioxide uit de schoorstenen van fabrieken: de belangrijkste energiebron in Polen is steenkool. De bedrijven hebben niet of nauwelijks filters om de schadelijke uitwerking van de uitstoot tegen te gaan. Bielecki wijst er op dat ook andere landen van deze schuldenconversie kunnen profiteren. Vooral het grensgebied van Polen, Tsjechlowakije en Oost-Duitsland kampt met grensoverschrijdende vervuiling. Ook staan maatregelen voor de Baltische Zee op de lijst van Bielecki.

    • Derk-Jan Eppink